האם הסרת חבר מקבוצת WhatsApp מהווה לשון הרע ? / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

22 ספט 2023 המחברת/ת:
איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

ממש לאחרונה פנה אליי חבר מושב בדרום הארץ וטען שהוציאו אותו מקבוצת WhatsApp בה היו חברים חלק נכבד מחבריו למושב. הוא נפגע עד עמקי נשמתו וחש שהושפל עת כל חברי הקבוצה קיבלו הודעה על הסרתו. לשאלתו אם יוכל לתבוע את מנהל הקבוצה בגין פרסום לשון הרע סיפרתי על פסק דין שניתן ממש לאחרונה במסגרתו נבחנה שאלה זו ממש - האם פעולה של הסרת חבר מקבוצת WhatsApp יכולה לעלות לכדי לשון הרע?

המצב המשפטי

שמו הטוב של אדם (או תאגיד) וכבודו מוגנים, בין היתר, באמצעות חוק איסור לשון הרע משנת 1965, המטיל סנקציות בגין פרסום ביטויים העלולים להשפיל ולבזות. הפרת החוק מאפשרת הגשת תביעה נזיקית לפיצוי בגין לשון הרע, ואף במקרים מסוימים עשויה להתגבש לכדי עבירה פלילית.

ניתן להגיש תביעה נזיקית בגין פרסום לשון הרע על סכום הנזקים המוכחים שנגרמו לנפגע. כמו כן, ניתן להגיש תביעת נזיקין ללא הוכחת נזק כלשהו עד לסכום של 50,000 ₪, או עד לסכום של 100,000 ש"ח במידה והפרסום בוצע בכוונה לפגוע.

יודגש, כי על אף שמדובר בחוק ישן, נקבע על ידי בתי המשפט, כי הוא חל גם על פרסומים ברשתות החברתית, כמו פייסבוק או WhatsApp.

סיפור המעשה

התובע, עורך דין ומהנדס במקצועו, השתתף באימוני ספינינג (יחד עם כ-60 אחרים) במסגרת מועדון כושר מרשת "הולמס פלייס". במסגרת השתתפותו באימונים, הצטרפו התובע ובת זוגו אל קבוצת WhatsApp של אימוני הספינינג.

הקבוצה מנוהלת מטעמה של מדריכת הספינינג על ידי מתאמנת אחרת בקבוצה. לטענת התובע, בחלוף כשנה וחצי ממועד הצירוף לקבוצת ה-  WhatsApp, הסירה הנתבעת את התובע ואת בת זוגו מהקבוצה. הרקע להסרה הינו סכסוך בקרב המתאמנים על הכנסת אוכל ושתיה לאימוני הספינינג בחגי ישראל וימי הולדת, דבר אשר התובע התנגד לו, אך אשר היה מקובל על יתר חברי הקבוצה.

לטענת התובע, בעקבות הסרתו מהקבוצה קיבלו כלל חברי הקבוצה הודעה אוטומטית על הסרתו מהקבוצה, וכתוצאה מכך החלו במסע רינונים באשר לנסיבות הוצאתו מהקבוצה.

התובע טען, כי מדובר היה בלשון הרע במטרה לפגוע והגיש תביעה על סך של 100,000 ש"ח. הנתבעת טענה מנגד, כי הסרת התובע מהקבוצה אינה מהווה "פרסום" כמובנו בחוק, וכי מעשה ההסרה אינו מהווה לשון הרע. לגופו של עניין הסבירה הנתבעת, כי הסרת התובע מהקבוצה נבעה מניסיונו לפגוע במרקם הקבוצתי וההווי החברתי שלה.

 

הסרה מקבוצת WhatsApp אינה מהווה "פרסום לשון הרע"

השאלה המרכזית בה דן בית המשפט היתה - האם ניתן לראות בפעולה של הסרת חבר מקבוצת WhatsApp כדי "פרסום", כמובנו בחוק איסור לשון הרע. התשובה שניתנה היתה שלילית.

בית המשפט קבע, כי בפעולת ההסרה של חבר מקבוצת WhatsApp אין משום פרסום אקטיבי, ואף לא פרסום פסיבי. על פי בית המשפט, "פעולת ההסרה אין בה משום פרסום כלל: אין בה לא הודעה בכתב ולא בעל פה, לא בדפוס, לא בציור, דמות, תנועה, צליל או כל אמצעי אחר." גם לגבי המקרה שנדון לפניו קבע בית המשפט, כי לא פורסם בו דבר, "לא ברמיזה, לא בין השיטין ולא בכל דרך אחרת".

בית המשפט הדגיש, כי ההודעה האוטומטית שנשלחה על ידי WhatsApp לתובע ולחברי הקבוצה בנוגע לעצם ההסרה מהקבוצה, אינה מהווה פרסום  כלשונו בחוק, ועל כן אינה מקימה עילת תביעה.

בית המשפט הוסיף, כי גם משיקולים של מדיניות משפטית אין מקום לקבל הגשת התביעה, שכן יש בה משום שימוש בזכות משפטית שלא בתום לב, כמו גם פגיעה בחופש הביטוי של הרשתות החברתיות. "משענייננו, במנהלת קבוצה שלא פרסמה דבר, הרי שקבלת התביעה כנגדה תהווה פגיעה אדירה בחופש הביטוי, כמו גם ביכולת הניהול של הקבוצה ובפעילותה", סיכם בית המשפט.

לא רק שלא הוכח פרסום, אלא אין אפילו רמיזה ללשון הרע

עוד קבע בית המשפט, כי לא רק שלא הוכח "פרסום", אלא אפילו לא הוכחה רמיזה בין השורות ללשון הרע. על פי בית המשפט, לא ניתן למצוא חוט מקשר בין פעולת ההוצאה מהקבוצה לבין גינוי, ביזויו או השפלתו של האדם שהוצא מהקבוצה.

בית המשפט קבע, כי לא היה מקום להגיש את התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות בסך כולל של 8,500 ₪.

מוסר השכל: כדאי לעצור ולחשוב בטרם מגישים תביעת לשון הרע בגין הוצאה מקבוצת WhatsApp

המקלדת הצמודה לכל אדם, כמו גם ריבוי הרשתות החברתיות ויישומי ההודעות הפכו תביעות בגין לשון הרע ברשת למחזה שכיח במחוזותינו. יחד עם זאת, נראה, כי גם במידה ואדם חש נפגע מעצם הוצאתו מקבוצת WhatsApp, לא כדאי למהר ולהגיש תביעת לשון הרע במקרה זה.

ת"א (שלום רחובות) 64723-03-22 פלוני נ' אלמונית. ניתן ביום 16.8.23.

  • המידע המופיע במאמר הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
  • הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים להליך.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.