רשות מקרקעי ישראל חויבה בקיום חוזה בסך 9.75 מיליון ₪ על אף שלא חתמה עליו / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

הרקע

בשנת 2013 הודיעה רמ"י למושב על סיום תקופת החכירה בגין שינוי ייעוד הקרקע בחלק ממקרקעי המושב, ועל חובתו להשיבה. המושב הודיע לרמ"י, כי ישיב את המקרקעין באופן מידי, וכך גם עשה בפועל. בהתאם לחוזה המשבצת, על רמ"י לפצות את המושב בגין השקעותיה בקרקע. לכן, רמ"י שלחה למושב טיוטת הסכם הקובע, בהסתמך על שומה מטעמה, את סכום הפיצוי שישולם בגין השבת המקרקעין (9.75 מיליון ₪), תוך דרישה שהמושב יחתום עליו תוך 14 יום. המושב חתם על ההסכם ושלח אותו חזרה לרמ"י, אך האחרונה לא חתמה עליו.

לטענת המושב, רמ"י שערכה הסכם זה, הינה בבחינת מציעה, וכאשר המושב חתם על ההצעה בלא שינוי, התבצע קיבול. לפיכך, בעת מסירת ההסכם החתום לידי רמ"י התקשרו הצדדים בחוזה מחייב. כמו כן, המושב טוען כי ההסכם עונה על תנאי גמירות הדעת והמסוימות, וכי חתימתה של רמ"י פורמלית בלבד ואינה מהותית לעניין.

מנגד, רמ"י טענה כי הסכם זה הינו טיוטת הסכם ולא יותר מכך, אשר נשלח בטעות למושב בטרם אושרה השומה שבוצעה, וכי היעדר חתימה שלטענתם הינה מהותית, מעיד על כך שלא מדובר בחוזה מחייב. לחילופין נטען כי במידה ויקבע ביהמ"ש שמדובר בחוזה מחייב, יש לבטלו מחמת טעות שנפלה בעת כריתתו, כאשר לשיטת רמ"י, הואיל והפיצוי משולם ע"י כספי ציבור, יש לבחון את המקרה בזהירות רבה.

דיון והכרעה

בית המשפט ציין כי לשם יצירת חוזה מחייב דרושים שני יסודות: גמירות דעת ומסוימות. במקרה דנן, לעניין תנאי המסוימות, כל הפרטים החיוניים והמהותיים בעסקה מצויים בחוזה, לרבות סכום הפיצוי וזמני התשלום, לכן, מדובר בהצעה מפורטת וברורה דיה, המעידה על גמירות דעתה של רמ"י.

ביהמ"ש מצא, כי בנסיבות העניין חתימת רמ"י על ההסכם אינה נדרשת לצורך כניסתו לתוקף, אלא רק לעניין מועד התשלום. ביהמ"ש מוסיף ומציין, כי אמנם חתימה על הסכם מהווה גורם ראייתי כבד משקל, אולם בהתחשב בעובדה שההצעה הייתה מסוימת דיה, וכיוון שלא הוצג נימוק ענייני מטעם רמ"י מדוע לא חתמה על ההסכם, רמ"י אינה יכולה להתנער מהמסקנה לפיה נכרת הסכם מחייב. לאור העובדה שרמ"י הינה רשות המנהלת את קרקעות המדינה, חלה עליה חובת תום לב וחובת הגינות מוגברת, ובהיעדר נימוק ענייני להיעדר חתימתה, טענותיה בעניין נדחות. לפיכך, פוסק ביהמ"ש כי השתכלל חוזה מחייב בין הצדדים, על אף שבפועל רמ"י לא חתמה עליו.

נוסף על כן, ביהמ"ש קובע כי טענתה של רמ"י בדבר טעות בכריתת ההסכם בגין היעדר בדיקה ובקרה של השומה, הופרכה לחלוטין. כך נלמד ממכלול הראיות המעידות כי התבצעה בדיקה מעמיקה לשומה, אשר בסופה הוחלט לקבלה.

סיכום

התביעה מתקבלת, ביהמ"ש מורה לרמ"י לחתום על ההסכם, ומוצהר כי הסכם זה מחייב את רמ"י לכל דבר ועניין, כך שעליה לשלם למושב 9.75 מיליון ₪. בנוסף, רמ"י מחויבת לשלם למושב הוצאות הליך בסך 60,000 ₪.

ת"א (נצרת) 29872-12-17 תל עדשים אגודה שיתופית חקלאית נ' מנהל מקרקעי ישראל-נצרת', פס״ד מיום 07 ביוני 2021.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.