בעקבות הקורונה – ד.פ.א. / שמואל גלנץ, עו״ד

הנחיות

 1. על עובד המצוי בבידוד חל איסור מוחלט להגיע לעבודה ולמעסיק אסור לקבלו במידה והעובד מחוייב בבידוד.
 2. עובד שבחר לבודד עצמו על דעתו (לא חזר מחו"ל ולא בא במגע עם עובד מאומת) אינו זכאי לדמי מחלה.
 3. עובד בבידוד זכאי לתשלום דמי מחלה במידה ולזכותו ימי מחלה (יום 1 ללא שכר, ימים 2-3 – חצי שכר יומי ומהיום ה-4 שכר מלא). במידה ואין לזכות העובד ימי מחלה מוצע לנצל ימי חופש צבורים. באין זכאות לאף אחד מאלה יאלץ העובד לספוג פגיעה בשכרו.
 4. בפני משקים שנאלצים להפסיק או לצמצם עבודת עובדיהם הישראלים עקב משבר הקורונה אפשרות להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
 5. אורך החל"ת לא יפחת מ-30 יום והוא ילווה בהודעה בכתב מטעם המעסיק ובמסירת טופס בל/1514 – אישור על תקופת העסקה ושכר.
 6. עובד המסרב לצאת לחל"ת, קיימת אפשרות לפטרו, במקרה כזה יש לנהל הליך שימוע רגיל ומסודר על כל פרטיו ודקדוקיו.
 7. עובד המצוי בבידוד אסור לפטרו, עובד שכזה נחשב כחולה לעניין זה.
 8. עובד שהוצא לחל"ת יגיש דרישה לביטוח לאומי – במידה וזכאי לדמי אבטלה יקבל מהחודש הראשון.
 9. בנסיבות, משבר לאומי, ניתן להוציא לחל"ת גם עובד שלזכותו ימי חופש.
 10. במהלך החל"ת אין המעסיק חב בהפרשות לקופות הגמל ועליו להודיע לקופה על הוצאת העובד לחל"ת. מוצע להמליץ לעובדים שימשיכו להעביר לקופה על חשבונם את ההפרשות כדי שישמר רצף הזכויות.
 11. עובדים זרים לרבות פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה.
 12. לגבי עובדים זרים ופלסטינים שאין דרישה לעבודתם מומלץ להוציא לחופשה בתשלום באם יש לזכותם ימי חופשה ו/או לניידם למעסיקים אחרים, בשלב ראשון באותו ישוב ו/או להוציאם לחל"ת על "הסיכונים" הכרוכים בכך.
 13. מיותר לציין כי לחקלאים כמו לשאר העצמאים במשק אין הפריווילגיה לקבלת דמי מחלה וליציאה לחל"ת בתשלום מהביטוח הלאומי.

הפניה לאתר ביטוח הלאומי - מעסיקים

הפניה לאתר ביטוח הלאומי – עובדים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237