אחריות חברי מועצת מקרקעי ישראל / דודו קוכמן

14 יול 2015 המחברת/ת:

שנים רבות יש ביקורת שהולכת וגדלה על התנהלות מנהל מקרקעי ישראל או בשמה החדש בעקבות הרפורמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ועולה השאלה היכן אחריותם של חברי מועצת מקרקעי ישראל האמונים על מדיניות רמ"י למתרחש?

אחד הנושאים בסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקרובה הוא הקמת מטה מקצועי שיסייע לחברי המועצה בקבלת החלטותיהם.

חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך 1960, קובע כי "הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל, שתקבע את המדיניות הקרקעית שלפיה תפעל הרשות, תפקח על פעילות הרשות ותאשר הצעת תקציבה שיקבע בחוק".

זה שנים רבות שחברי המועצה כמעט ואינם יוזמים הצעות למדיניות מוצעת, למרות שזה תפקידם על פי חוק, אלא רק מגיבים למדיניות המוצעת על ידי פקידי האוצר, רמ"י או השר הממונה.

חברי המועצה ברובם המכריע, אינם בד"כ בעלי הכשרה בתחומים הנדרשים בתחום של קביעת מדיניות קרקעית ויתרה מכך , אין להם את הכלים המקצועיים הנדרשים על מנת לקבוע מדיניות, לבקר מדיניות מוצעת ו/או לבחון את השלכותיה.

מצב שבו מעל 90% מהקרקעות מנוהלות לעת עתה על ידי רמ"י היה צריך להבטיח רווחה בתחום הדיור, התעסוקה והתשתיות והמצב הבלתי אפשרי בתחום הדיור מוכיח כי תהליכי קבלת ההחלטות הם שהובילו למצב שבו דירה היא חלום באספמיה לרבים מהזוגות הצעירים, שלא לומר למשפחות קשות יום או חסרי יכולת.

למדיניות שנקבעת, חדשות לבקרים, על ידי המועצה יש השלכות כלכליות, חברתיות ודמוגרפיות ולכן יש חשיבות שכל הצעה תיבחן בצורה יסודית על ידי חברי המועצה והקמת מטה מקצועי בלתי תלוי יתרום תרומה משמעותית לעבודת המועצה כקובעת מדיניות, אך ולא פחות חשוב כמפקחת על יישומה.

ההרכב של חברי המועצה מורכב ברובו על פי החוק (שתוקן לפני כמה שנים) ממנכ"לים של משרדי ממשלה שתפקידם במועצה הוא אחד מעיסוקים רבים שמאפיינים את תפקידו של מנכ"ל משרד ממשלתי.

שימוש באנשי מקצוע בתחום הכלכלי, החברתי, התכנוני והמשפטי יסייע לחברי המועצה ליזום ולהוביל מדיניות, לבחון את השלכות המדיניות המוצעות בהיבטיה השונים ולהגיב באופן מקצועי בתחום שיש בו כשל שוק זה שנים רבות.

פעולה זו תצליח רק אם אכן ימונו אנשי מקצוע בלתי תלויים שיוכלו לתרום מניסיונם לגיבוש החלטות מקצועיות, הנטולות השלכות פוליטיות, שלא לומר נטולות שיקולים של "קשרים". אותם אנשי מקצוע בלתי תלויים, אם אכן ההחלטה תאושר יעמדו לרשותם של חברי המועצה וייתנו בידיהם מידע חשוב וראוי טרם גיבוש עמדתם בהצעות ההחלטה המוצעות, שאחרת ימשיכו חברי המועצה להיות קהל שבוי בידי פקידי האוצר, הפרקליטות וממ"י.

פרסום ההצעות לציבור כנהוג בשנים האחרונות ראוי ומבורך, אך הפרסום חייב לכלול זמן מספיק לתגובות הציבור ויש להותירו לתקופה של שבועיים לפחות.

יש לקוות כי אישור ההצעה במועצה יביא להפסקת הנוהג הלא ראוי שבו הזנב מקשקש בכלב, קרי שבפועל פקידי רמ"י מייצרים מדיניות ולא מבצעים מדיניות.

*הכותב משמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.