הודעות

לצערנו הרב, החל מה-7 באוקטובר 2023, ישראל נמצאת במלחמה. עם זאת, כמדי שנה, בתום שנת המס 2023, יש לערוך מפקד למלאי הטובין שברשותכם (לרבות טובין השייכים לאחרים ונמצאים אצלכם), וכן יש לבצע ספירת קופות ליום 31 בדצמבר 2023. 
מטרת נוהל זה לקבוע כללי עריכת עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים, הן בהקצאת הקרקע לתקופה ארוכה בהסכם חכירה והן בהרשאה לשימוש לזמן קצר לרבות לשימוש. תאריך עדכון : 20.11.2023.
על מנת לשמר את הגידול המקומי וחומר הריבוי של שום ולהבטיח את המשך הייצור המקומי בשנה הבאה ובשנים שלאחריה, החליט משרד החקלאות לתמוך בחקלאים המגדלים שום יבש אשר ביצעו זריעת שום בעונת הסתיו של שנת 2023, המתחייבים לאיסופו כשום יבש בלבד ולהותרת כמות שננות לצורכי ריבוי בשנה הבאה.
ביום 20 לנובמבר 2023, נפתחה מערכת הגשת בקשות לפיצוי בגין נזק עקיף, אשר נגרם לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המערכת מאפשרת הגשת בקשות שונות ומגוונות במסלולים שונים. הזכאות להגשה במסלולים מבוססת על המיקום הגאוגרפי של הפעילות / התאגיד / הסניף, לפי סוג העסק ולפי סוג הנזק, אשר נגרם. בחוזר זה ניתן דגשים, אשר עוסקים עם סניפים / פעילויות באזורי זכאות שונים צריכים לקחת לתשומת לבם לפני הגשת בקשה לפיצוי, וזאת על מנת לוודא, כי הגשה מסוימת לא תנטרל את יכולתם למצות את מקסימום פוטנציאל הפיצוי המגיע.
נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. בחוזר זה נפרט וניתן דגשים למסלול הירוק - חקלאות.
נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצוי בגין נזק עקיף בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה.  בחוזר זה נפרט וניתן דגשים למסלול המחזורים. מסלול המחזורים פתוח עבור עוסקים הממוקמים במרחק בין 0 ל-40 ק"מ מגבול רצועת עזה וכן עסקים הממוקמים במרחק בין 0 עד 9 ק"מ מגבול לבנון, והוגדרו כזכאים להגשת בקשה במסלול זה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.