הודעות

בחוזר מידע בדבר: דיווחים על צריכת המים דיווחים שנתיים כספיים על פעילות המים
משרד החקלאות מציע הטבה ייחודית למשרתי מילואים: קורסים והכשרות ב-50% הנחה.
נכנס לתוקף תיקון לתקנות האגודות השיתופיות שנותן אפשרות להצבעות בדרך אלקטרונית בהינתן מילוי של התנאים הרשומים בתיקון (על אף האמור בתקנון האגודה).  
בחוזר עדכון בנוגע לנהלי בקשה לרישום, תיקון או שחרור שעבוד של אגודה שיתופית
להלן רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2024 המיועד להדברה ולפי מנגנוני פעולתם, במטרה לסייע למגדלים לבצע חלופה (אלטרנציה) בין חומרים ולהימנע משימוש חוזר בתכשירים הפועלים באותו מנגנון (הטור הרביעי מימין), דבר העלול לגרום לפיתוח עמידות בפגע.
מסלול המחזורים הינו מסלול המאפשר הגשת בקשה לפיצוי בגין נזק עקיף עבור עסקים, אשר נמצאים באזור המיוחד, כפי שהוגדרו על ידי המדינה, ולתקופות הרלבנטיות (נכון להיום, אוקטובר - דצמבר 2023). הגשת התביעה לחודש אוקטובר 2023 - עד ל-19 באפריל 2024. הגשת התביעה לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 - עד ל-15 למאי 2024.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.