עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל בהסכמים הקואליציוניים / בועז מקלר רו"ח

30 דצמ 2022 המחברת/ת:
בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ניתן מקום חשוב בהסכמים הקואליציוניים להם התחייבה הממשלה.

להלן סעיפים נבחרים מתוך ההסכמים:

 1. הוזלת מחירי הדיור

  "במטרה לחזק את האחיזה בנגב ובגליל, ולהוזיל את מחירי הדיור למגורים, יביאו ראש הממשלה, שר השיכון והבינוי והשר לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי לאישור הממשלה, תוך 90 יום ממועד השבעת הממשלה, הצעת החלטה להוזלת הקרקע למגורים על ידי האמצעים הבאים: קביעת הנחה אחידה של תשלום עבור מלוא ערך הקרקע כנהוג באזור עדיפות לאומית א' והנחה נוספת מערך הקרקע לבעלי תעודת זכאות של מחוסר דיור,

   וזאת על פי שומת מחירי טבלה יישובית שתחול בכלל ישובי הגליל והנגב (להוציא ישובי קו עימות, רמת הגולן ועוטף עזה הפטורים מתשלום) ללא הבדל דת גזע ומין, וללא מגבלות על ההנחה הנובעות מהמדד החברתי כלכלי של היישוב,

  כמו כן כלל הקצאות הקרקע למגורים בגליל ובנגב עבור חוכרים העונים להגדרת "מומלץ" בפרק משנה 6.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, יזכו להנחה (חד פעמית) הקבועה בפרק משנה זה, גם אם אינם בני מיעוטים וגם יישובים שאינם יישובי מיעוטים;

  העמקת סבסוד הוצאות פיתוח ציבורי לרמה נהוגה בהחלטה 716 (מה- 28.11.2011) והחלטה 550 (24.10.2021), לפי העניין, בכל הקצאות הקרקע למגורים בגליל והנגב ובהתאם לשיטת הקצאת הקרקע בבנייה כפרית כפי שהיא מתבצעת כיום באותו יישוב (הרשמה והגרלה / המלצת ועדת קבלה/המלצת היישוב) ושיטת הקצאת הקרקע בבנייה העירונית בהרשמה והגרלה או במכרז למחיר מופחת או מחיר מטרה)

  "גליל" ו"נגב" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הגליל תשנ"ג 1993 וחוק הרשות לפיתוח הנגב תשנ"ב 1991) בהתאמה."

 2. סיוע למשרתי כוחות הביטחון

  "הממשלה תאשר סיוע למשרתי כוחות הביטחון בכלל בישובי הנגב והגליל, הסיוע יינתן בהתאם לתנאים הנהוגים בהחלטה 716, ובכך תשווה את הענקת סבסוד התשתיות הציבוריות הפרויקט מגורים גם ליהודים המתיישבים בנגב ובגליל, כדי למנוע את אפלייתם לרעה כפי שקיים היום"

  " הממשלה תפעיל את סמכותה לפי סעיף 4א (א3) לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך 1960 ותורה לנציגי הממשלה לקדם אישור לתחולה אוניברסלית של הגדרת "מומלץ" בהקצאת "מקרקעי ישראל" למטרת מגורים, על כל אדם הנמנה על משרתי כוחות הביטחון, גם אם איננו משתייך לבני המיעוטים, וזאת כדי למנוע את אפלייתם לרעה של מתיישבים יהודים, כפי שקיים היום"

 3. הגדלת פיצויי הסדרי פינוי מקרקעין

  "בהסדרי פינוי ממקרקעי ישראל בהם קבעה מועצת מקרקעי ישראל על פיצוי לזכאים, תונח בפני המועצה הצעה אשר תיתן משקל למשך תקופת ההחזקה במקרקעין ולערכם הנוכחי בהתאם ליעוד החדש הצפוי לאחר הפינוי"

 4. השפעה על מדיניות המקרקעין

  "שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי ימנה נציגים במועצת מקרקעי ישראל, במועצה הארצית לתכנון ולבניה ובוועדות המחוזיות לתכנון ובניה בנגב ובגליל. לשם כך יבוצעו תיקוני החקיקה הנדרשים, תוך 90 יום מהקמת הממשלה"

  "נציג של משרד המשימות הלאומיות יהיה חבר במועצת מקרקעי ישראל, במועצה הארצית לתו"ב ובוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה באזורי עדיפות לאומית. לשם כך יבוצעו תיקוני החקיקה הנדרשים, במידת הצורך"

  "שינוי חקיקה בחוק רשות מקרקעי ישראל כך שיו"ר מועצת רמ"י ימנה חמישה נציגי ציבור לחברות במועצה (נציג הפריפריה, נציג הצעירים וכד'). ובנוסף לתקן את החוק כך שיידרש נציג חרדי במועצה באותו מנגנון של נציג החברה הערבית."

מידע נוסף

 • הערת מערכת:

  מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
  לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.