מועד הגשת ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה / בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

01 אפר 2016 המחברת/ת:

בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס'  אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.

רקע:

במסגרת סעיף 14 (א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן: "התוספת השלישית") נקבע כי ניתן להגיש ערר בתוך 45 יום מיום קבלת השומה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה על עצם קיומו של החיוב.

הערר מוגש בפני ועדת הערר לתכנון ובנייה פיצוים והיטל השבחה ( להלן: "ועדת הערר").

כמו כן, יש אפשרות נוספת וזאת מכוח בסעיף 14 (ב)(1) לתוספת השלישית, כי במידה ואין חולק על החיוב כשלעצמו אלא על גובה ההיטל, יש אפשרות לחייב בהיטל לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין שימנה שמאי מכריע לצורך ההכרעה בגובה החיוב.

הארכת מועדים אלה נתונה ליו"ר ועדת הערר וליו"ר מועצת השמאים, בהתאם "מטעמים מיוחדים שיירשמו".

כלומר, מלשון החוק עולה שלא ניתן לפצל את הבירור בהיטל השבחה- כך שחלקו יתנהל בפני ועדת הערר וחלקו יתנהל בפני שמאי מכריע.

במאמר מוסגר אציין, שעוה"ד הפועלים בתחום הנ"ל, נוהגים להגיש תחילה ערר לועדה המקומית לתכנון ובנייה על עצם קיומה של ההשבחה ובמקביל בקשה לדחיית ערר על עצם גובה חיוב ההשבחה, כך שבמידה ותדחה טענתם בעצם לקיומו של ההיטל תהיה להם האפשרות לדון לאחר מכך בגובה ההיטל.

טענת העוררת:

ביום 10.3.2011 הוצאה שומה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה.

השומה הוצאה כנגד "קרן תורה ועבודה".(להלן: "העוררת").

ביום 10.5.2012 לאחר כשנה וחודשיים, הוגש ערר לועדת הערר במחוז תל אביב.

הערר, כלל טענות כנגד עצם החיוב בקיומו של היטל השבחה וזאת מכוח סעיף 19(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק.

בערר צויין כי בעבר מונה שמאי מכריע וכי לא הועלו בפניו טענות משפטיות ולפיכך הוגש ערר זה.

עוד טענה העוררת כי כעת לאחר שהשמאי המכריע דן בגובה החיוב, היא מבקשת לטעון על עצם החיוב בכלל, וכי היא לא העלתה טענות משפטיות בפני השמאי במודע בשל כך שהוא אינו מוסמך לדון בכך.

הועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקשה לדחות על הסף את הערר בשל איחור בהגשתו.

החלטה:

ועדת הערר דחתה את טענת העוררת וקבעה כי אין כל הוראת בתוספת השלישית המאפשרת לחייב להגיש ערר על עצם החיוב לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע.

עוד הוסיפה, כי בקשת הפטור דנן הוגשה באיחור משמעותי, כשנה וחודשיים לאחר קבלת שומת הועדה המקומית וכי הדין אינו מאפשר לנהוג בהגשת בקשה למינוי שמאי מכריע וניהול ההליך בפניו, והגשת ערר לוועדת הערר בטענה אחרת על עצם קיומו של החיוב.

עוד נקבע ע"י ועדת הערר כי בעצם הגשת בחירת הנתיב של שמאי מכריע יש בה הלכה למעשה הכרה בעצם החיוב.

תשומת הלב לעניין זה לכך שבעקבות פרשנות שגויה של פס"ד בלוך מ- 3.9.2014 חויבו במקרים מסוימים היטלי השבחה על שטחי משבצת נחלות חקלאיות שאינן בחלקת המגורים ו/או בשטח המחנה.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.