ההסכם הקיבוצי - צו ההרחבה בחקלאות עת לאיחוד השורות ולשלום בית ולמאמץ במשותף / שמואל גלנץ, עו״ד

26 דצמ 2017 המחברת/ת:

בעקבות מכתבים שהופנו לחקלאים בימים האחרונים מצד התאחדות חקלאי ישראל ("האדומים") והתאחדות האיכרים ("הכחולים") פנו אלי חקלאים לקבלת התייחסותי ובקשה שאבהיר עמדתי בנושא.

כללי:

הסכם קיבוצי בין ארגון מעסיקים לארגון עובדים נחתם מעת לעת בענפי משק שונים. הסכם קיבוצי עוסק בתנאי עבודה בהיבט הרחב שלהם. הסכמים כגון אלו קיימים לרוב.

ככלל, הסכם קיבוצי מחייב את מי שמשוייך ארגונית לעסק, לענף, לאזור וכיו"ב.

בעניינינו המדובר הוא בהסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות ובין התאחדות האיכרים, (זו מסיבות אידיאולוגיות – היסטוריות, מייצגת לעניין העסקת "עובדים שכירים" את כל החקלאים בישראל).

על הסכם קיבוצי יכול שיוחל ע"י השר הממונה "צו הרחבה" ואז הוראות ההסכם הופכות למעין חוזה העסקה המחייב את כלל המעסיקים והעובדים באותו ענף. בחקלאות מוחל צו הרחבה על הסכם קיבוצי שנחתם בשנת 1999.

בתחילת שנת 2015 נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות להתאחדות האיכרים. על הסכם זה מסיבות כל שהן טרם הוחל צו הרחבה אשר על כן הוא מחייב אך ורק את חברי התאחדות האיכרים. מי שאינו חבר בהתאחדות האיכרים בארץ כפוף עדיין לצו ההרחבה שהוחל כאמור על ההסכם הישן.

משמעויות

זאת לדעת, עלות העבודה הינו המרכיב הגדול והמשמעותי ביותר בהוצאות הייצור בענפי הצומח.

הסכם קיבוצי בכל ענף, למעשה מיטיב עם העובדים ומקנה להם זכויות יתר שאינם מתחייבים מכֹח החוק או צווי הרחבה כלליים. כך למשל הטבות לעניין ימי חופש,  ימי חג, נסיעות, ימי הבראה, קרן השתלמות, שעות קיץ, כלכלה, תוספת ותק, מענק שנתי, תוספת משפחה, פנסיה ועוד.

תרגום כלל ההטבות הנובעות מההסכם הראשון ומצו ההרחבה עולה כדי מאות שקלים לכל חודש לכל עובד.

ההסכם הקיבוצי החדש משפר מעמדם של המעסיקים החקלאיים אלו המעסיקים עובד "פשוט", ההסכם קובע כי זכויות מסוימות כגון מענק שנתי וכלכלה ינתנו לעובד רק לאחר שנתיים או שלוש מתחילת עבודתו אצל המעסיק. קוצצו הטבות ברכיבים שונים כגון חופש, מחלה, הבראה לעומת זה שודרגו זכויותיהם של העובדים בסעיף תוספת וותק בערכים משמעותיים.

מבחן משווה

הענף בעל המאפיינים הדומים ביותר לחקלאות הינו ענף הבניה – גם בו מועסקים עובדים שמדינות מוצאם הינו מעבר לים ועובדים רבים מהיהודה ושומרון.

בחקלאות כ-23,000 עובדים שמוצאם מעבר לים וכמחצית מספר זה, לפחות, מהשטחים.

בענף הבניה מכח צו ההרחבה זכאי עובד להטבות מעבר לאלו שבחקלאות כגון:
שכר מינימאלי העולה על שכר המינימום, תוספות שכר בהתאם לוותק - הוותק נמנה על פי העבודה בענף ולא אצל אותו מעסיק, זכאות לקרן השתלמות אישית לבעלי וותק של 3 שנים, העדרות עובד בשל מזג אויר מזכה את העובד בתשלום, שבוע העבודה הינו בן 42 שעות.
לעומת אלה לעובדים בחקלאות תנאים מיטיבים בהקשר להחזר דמי נסיעה.
עם זאת בענפים אחרים כגון: פלסטיקה, עץ, מתכת חשמל ואלקטרוניקה -  הטבות דומות ואף פחותות במעט לעומת אלו שבחקלאות.

ביטול הסכם קיבוצי וצו הרחבה

בעבר נתבקשתי ע"י ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה ליתן לו חוות דעת משפטית לעניין תחולתו של ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בחקלאות ואפשרות ביטולו . חוות הדעת הופצה בין הגורמים המובילים בענף ועוררה הדים רבים.  בתמצית, ביטול הסכם קיבוצי ע"י אחד מהצדדים להסכם (התאחדות האיכרים או ההסתדרות)  מבטל כעבור חודשיים את צו ההרחבה – כך בחוק.

בהתייחס לחוות הדעת כאמור נשמעו תגובות כגון: "לא סביר שזכויות עובדים שקיימות שנים רבות תבוטלנה" (האדומים) וכן "זה ההסכם הטוב ביותר שניתן להשיג, ביטולו יגרור גזירות גרועות בהרבה" (הכחולים).

דעה

בהמשך להסכם הקיבוצי החדש שבו שיפור מבחינת המעסיקים בהקשר למספר נושאים לעומת הקודם. ראוי לנסות לשפרו עוד, בין היתר לעניין תוספת וותק, למצער, חזרה להוראות צו ההרחבה – ההסכם הקודם. באשר לשאר רכיבי ההסכם, משנעשית השוואה לענפים אחרים ולאווירה הכללית בעניין זכויות עובדים נראה שמוצו רוב האפשרויות. יחד עם זאת נכון וצודק יהיה לקיים מאבק ללא פשרות בעניין פנסיה ופיצויי הפיטורים לגבי עובדים זרים אשר עלות שני אלה  עולה כדי כ-800 ₪ לכל חודש בשני עיניינים אלו הרציונאל שעומד מאחריהם עת חוקקו אינו רלוונטי לעובדים זרים..

קריאה

יודגש, החקלאי בשטח מעוניין בתוצאות שישפיעו על מחיר העבודה, זהו האינטרס שבראש מעייניו.

השקעת אנרגיה, משאבים וזמן במאבקים פנימיים מיותרת ואין בה כדי לפתור בעיות. את המרץ המשאבים והזמן יש להקדיש למלחמות אל מול ההסתדרות והמחוקק.

עת לשתף פעולה ולא עת מלחמות.

                                             איחוד השורות הוא צו השעה. 

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.