מס שבח על פיצויים עבור הפסקת חכירה - עמדת רשות המיסים / בועז מקלר רו"ח, חן שחרור עו"ד

 בועז מקלר רו"ח, חן שחרור עו"ד בועז מקלר רו"ח, חן שחרור עו"ד

בעקבות החלטת ממשלת ישראל להגדיל את היצע הדיור על מנת להוזיל את מחירי הדיור נדרשו אגודת ישובים חקלאים (מושבים וקיבוצים) להפסיק חכירת קרקעות ולהשיבם לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על מנת לפתח ולהקים שכונות מגורים ותעסוקה.

בעקבות ההחלטה ליישם את המדיניות הנ"ל התקבלה במועצת מקרקעי ישראל סדרת החלטות שהראשונה שבהן החלטה 1222 ולאחריה 1259, 1285, 1426 אשר תוקנה ועודכנה לאחרונה  בהחלטה 1470 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה" (להלן: "ההחלטה"), לפיה תפקיע המדינה קרקעות ממשבצת נחלות של מושבים וקיבוצים בתמורה לפיצוי כספי ולזכויות נוספות.

בהתאם להחלטה, ומכוח שינוי הייעוד הופקעו קרקעות במושבים ובקיבוצים אשר דווחו לשלטונות מיסוי מקרקעין לצורך עריכת שומה במס שבח.

באופן מפתיע, רשות המיסים ראתה את הפסקת חכירת הקרקע כעסקה שאינה חייבת במס שבח אלא ברווח הון ואמורה להיכלל בדיווח לפקיד השומה כרווח הון ובמסגרת דוחות המס של הנישום.

כך, בהתאם לגישה זו, ביטל מנהל מיסוי מקרקעין שומות מס שבח שהוצאו בגין פיצויים שהתקבלו בידי אגודות בהתאם להחלטות המועצה כאמור, והפנה את האגודות לדיווח על מס רווח הון.

לאחר פניה של משרדנו להנהלת רשות המיסים אליה צורפת חוו"ד משפטית ולאחר דיונים רבים עם רשות המיסים, החליטה הרשות לבחון את הסוגיה בשנית.

לאחר שבחנה את הנושא בשנית, הוחלט ע"י רשות המיסים כי יש לראות בהפסקת החכירה ובהשבת הקרקע לרמ"י כמכירה של זכויות במקרקעין החייבת בדיווח לשלטונות מיסוי מקרקעין.

לאור האמור, קבלת פיצויים המשולמים בעקבות הפסקת חכירה והשבת קרקע ממשבצת מושב וקיבוץ לרמ"י חייבת בדיווח למס שבח.

יודגש, כי על פי עמדת רשות המיסים, בניגוד לעמדתנו, אין מדובר בהפקעה המקנה הפחתת מס של 50% בהתאם לסעיף 48 ג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.