החלת תקנות תעריפי מים ברשויות מקומיות על ישוב חקלאי / בועז מקלר רו"ח, יעקב צ'סנר כלכלן

30 אוג 2009 המחברת/ת:

 

לאחרונה הסתיים הליך שימוע ל"כללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות) (תיקון) התשס"ט2009", (טרם אושר ע"י מועצת רשות המים).
 
הכללים אינם מתייחסים בשלב זה לישובים מתוכננים, קרי: קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי. מטרת התיקון המוצע להחיל גם על הישובים המתוכננים כאמור בכללים אלו את תקנות התעריפים החל מ - 1/1/2010.
 
בין שאר התיקונים הורחבה הגדרת "רשות מקומית" בסעיף 1 לכללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) התשנ"ד 1994 כך שתכלול גם "תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה לרבות מי שבא במקומם לעניין הספקת מים".
 
מימוש הכללים הנהוגים ברשויות המקומיות בישוב חקלאי בעייתי עד בלתי אפשרי מאחר והוא דורש הפרדה מיידית בין מערכת המים הביתיים לשאר סוגי המים.
 
מאותן סיבות נקבעו הוראות מיוחדות לישובים מתוכננים בחוק ההיטל בשל צריכה עודפת ("היטל בצורת") אשר מתירות לישובים מתוכננים שלא להתקין מדי מים ביתיים.
 
הדרישה בכללים המוצעים להפרדה מיידית של מערכת המים אינה תואמת הוראות בחוק היטל הבצורת ואנו מצפים כי יעשה בהם תיקון תואם לחוק היטל הבצורת.
 
קבלת תיקון זה לכללי המים יחד עם תחילת התוקף של "היטל הבצורת" תטיל על האגודות וחבריהן, בקיבוצים ובמושבים תוספת עלויות נכבדות של מאות אלפי ש"ח בשנה.
 
לאחר בחינה מעמיקה של הוראות החוק והאפשרויות השונות העומדות בפני הישובים, כהערכות לתחולת "היטל בצורת" בהתייחס לקיבוצים ומושבים וישובים כפריים אחרים, מיפינו את הצרכים הייחודים ואת דרכי הפעולה האפשריות לכל אחד מסוגי הישובים החקלאיים.
 
ניתוח מעמיק של הוראות החוק מעלה סוגיות משפטיות שונות ומגוונות בעלות השלכות על אופן יישום החוק בישובים השונים.
 
את תחום המים במשרדנו מרכז באופן שוטף מעל 18 שנים הכלכלן צ'סנר יעקב. המשרד מספק שירותים מגוונים לכל סוגי משקי המים, הישובים והתאגידים החקלאיים.
 
להרחבה ולפרטים נוספים ראו כמאה חוזרים מקצועיים בנושאי ניהול משק המים באתר האינטרנט של משרדנו - WWW.MEKLER.CO.IL.
 
לאור העלויות הנכבדות הפוטנציאליות אשר מטיל החוק אנו ממליצים לכל ספק מים לבחון באופן מעמיק את דרכי הפעולה האפשרויות בנושא "היטל הבצורת". לשם גיבוש דרכי פעולה אופטימאליים, ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.