החלטה 1180 – היבטי מיסוי בהרחבת ישוב חקלאי / רו"ח בועז מקלר

09 יול 2009 המחברת/ת:

 

בעקבות ביטולה של החלטה 959 והוצאתה לאור של החלטה 1180 בעניין הרחבה למגורים של ישובים חקלאיים, הודיעה רשות המיסים כי הוראת הביצוע המתייחסת להחלטה 959 תקפה ונכונה גם לגבי החלטה 1180.
החלטה 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית",נכנסה לתוקף ב- 10 במאי 2009 וביטלה את החלטה 959.
 
אודות החלטה זו, המעקרת את המשך ההתיישבות - הרחבתה והתחזקותה, פירטנו במאמרנו מיום 14.5.2009 "קץ עידן ההרחבות של ישובים חקלאיים בעקבות החלטה 1180".
 
החלטה זו הולידה הוראות חדשות - חלקן פוגעות בהתיישבות, חלקן פוגעות ביותר וחלקן אף אינן ניתנות ליישום כמו ההוראה המופיעה בסעיף 4.8 להחלטה כדלקמן:
 
"האגודה והמומלץ, יעבירו למינהל, כחלק ממסמכי הבקשה להקצאה את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח עליו לרשויות המס."
 
דרישה זו אינה ישימה כיוון שאין כל צורך לדווח על החוזה הנערך בין האגודה והמומלץ לרשויות המס, שכן חוזה זה אינו מהווה עסקה במקרקעין המחויבת בדיווח לרשויות המס.
 
כך נכתב בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2009, אותה פרסמה רשות המיסים ואשר מתייחסת לאירועי המס הנובעים מיישום החלטה 959:
 
"5.     אירועי המס:
 
החלטה 959, הקובעת בשונה מקודמותיה את העיקרון על פיו קרקע חקלאית ששונה ייעודה למגורים נגרעת ממשבצת היישוב וחוזרת למינהל ורק לאחר מכן מוחכרת ע"י המינהל למומלצי האגודה וזאת בתמורה לערכה המלא (91%), משמעה מבחינת דיני המס שני אירועי מס:
 
האחד: גריעת המגרשים ממשבצת הקבע והעברתם למינהל (להלן:"עסקה א'")
 
השני: הקצאת מגרשי הבניה על ידי המינהל לחוכר (להלן: "עסקה ב'").
 
יודגש, כי בהחלטה 959, המלצת האגודה נוגעת אך ורק להתאמת החוכר לאפיוני היישוב ואין בה בכדי להורות למינהל להקצות מגרש לאותו מומלץ, או לחייבו, לעשות כן.
 
לא זו אף זו, עפ"י ההחלטה, האגודה אינה רשאית לגבות כספים מהמומלצים בגין ההמלצה.
 
בנסיבות אלה מתן המלצה על מועמד ראוי מבחינת התאמתו החברתית לקהילה אינה מהווה אירוע מס על פי החוק." (ההדגשות במקור)
 
 
כאמור, עינינו הקוראות כי לרשות המיסים אין עניין בחוזה שנערך בין האגודה לבין המומלץ והיא קובעת חד משמעית כי לא מתקיים אירוע מס.
 
מכאן, שדרישה זו העולה במסגרת הוראות החלטה 1180 הינה מיותרת לחלוטין ובעצם התנייה זו – להמציא העתק הדיווח לרשויות המס – למעשה, יוצרת ההוראה נטל בירוקרטי וסרבול אשר בפירוש מעמיסים ומכבידים על ביצוע ההרחבות, המסורבלות ממילא, ביישובים החקלאיים.
 
הוראה זו נקבעה ללא שנערכה בדיקה מוקדמת עם רשות המיסים וללא התייעצות מוקדמת עם התנועות ההתיישבותיות וזאת חרף העובדה כי מר דודו קוכמן מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה לגורמים המוסמכים וביניהם שר השיכון והבינוי ושר האוצר, בבקשה לשימוע, טרם תאושר טיוטת ההחלטה, וכמו כן לא חסך בפניות בכתב והתריע על המחדלים המתעוררים בטיוטת ההחלטה אולם כל פניותיו עלו בתוהו.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.