כתבות

על פי נתוני ענף הזית במועצת הצמחים, בישראל קיימים 334,000 דונמים של עצי זית מניבים בחלוקה לזיתים מושקים -זיתי שלחין וזיתים שאינם מושקים זיתי בעל. מרביתם משמשים לייצור שמן זית. על פי נתוני מועצת הזית העולמית, בין השנים 2009-2015 עמדה התפוקה השנתית הממוצעת בישראל על כ-13,300 טונות שמן, שהם כ-0.6% מהתפוקה העולמית. תפוקה זו מופקת באמצעות כ-120 בתי בד ומפעלי שמן. חלקם משפחתיים וחלקם גדולים ומתקדמים.
ד"ר אייל בלום ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה: "חקלאי הערבה ממשיכים להצעיד את הקדמה והחדשנות ברמה העולמית!"
ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל, השתתף בסוף השבוע באירוע פתיחת פסטיבל הבננה ה-5 המתקיים בעמק הירדן ואזור סובב כנרת, ביזמת 'צמח מפעלים אזוריים', 'צמח בננות' ומגדלי הבננות השונים בעמק הירדן, בשיתוף מועצה אזורית עמק הירדן.
לאור הנחיית משרד הבריאות לבידוד לנוסעים השבים מתאילנד, ולנוכח העובדה שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד ועליה עשרות עובדים זרים למשקים חקלאיים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם. שר החקלאות צחי הנגבי: ״צריך להאריך שהיית עובדי חקלאות מתאילנד בארץ, ולא לאשר כניסת חדשים״
בתערוכה המשתרעת על פני 15 דונם, מציגות מעל 150 חברות מהארץ והעולם, את החידושים העדכניים ביותר בתחום החקלאות, הרכב, המיכון, החשמל הסולארי, שיטות חיסכון במים, זנים חדשים של ירקות ועוד.
'כנס ענף כרם היין' יתקיים ביזמת מו"פ צפון במכון המחקר מיגל, קק"ל, מכון שמיר למחקר, מועצת גפן היין ומשרד החקלאות - מכללת אוהלו קצרין 18.2.2020
מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן, פנה לשר האוצר ויו״ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון בבקשה להסיר מסדר יומה של ישיבת המועצה הקרובה, שנקבעה ל- 12/02, את תיקון סימן ב' לפרק משנה8.18. תיקון זה עוסק בהשבת הקרקע החקלאית בעת שינוי ייעודה וכללים לקביעת הפיצוי בעת השבת הקרקע. סעיף 8.18 הינו הסעיף המרכזי היום המאפשר הסדרי פיצוי ותמריצים בעת שחוכר המחזיק בקרקעותיו עשרות בשנים נדרש להשיבם תוך זמן קצר. ההחלטות שבגינן בעל הזכויות נדרש להשיב את הקרקע תוך זמן קצר, הינן החלטות קשות בעיקר לאור העובדה שמדובר על חוכרים המעבדים את קרקעותיהם זה עשרות בשנים וחלקם נדרשים בהחלטות מיידיות לפינוי האדמה החקלאית שהייתה מקור פרנסתם, תוך זמן קצר. הוראת השעה שנקבעה מבוססת על ועדת שרים שהוקמה במיוחד למטרה זו שמטרתה הייתה "לבחון ולהחליט בדבר שינויים במדיניות הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית בגין שינוי ייעוד, לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק מן הקרקע המדנה ייעודה לחוכר חקלאי בפטור ממכרז בתמורה לתשלום מלא ומתן אפשרות זכות ייזום לחוכרי קרקע חקלאית" (מתוך דברי ההסבר להצעת החלטה 313 מיום 30/11/10 שאושרה כהחלטה 1222). תיקון ההחלטה אינו סביר בעת זו מכמה סיבות, בין היתר,  שינוי תכוף של מדיניות מקרקעין של המועצה שפוגע בשוכרים, מונופול רשות מקרקעי ישראל, הסתמכות, היעדר תמרוץ לחקלאים להשיב קרקעות והיותה של הממשלה ממשלת מעבר ולא ממשלה נבחרת. מכל הסיבות הנ״ל ביקש מזכ״ל האיחוד החקלאי במכתבו להסיר את תיקון סעיף 81.8 מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל ביום ה 12/2/2020.  

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237