הודעות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על האפשרות של מעסיקים בענפי החקלאות שמשקיהם החקלאיים מצויים באחת מהמועצות האזוריות והמקומיות באזורי לחימה כהגדרתן בנוהל והעסיקו עובדים זרים כדין בתקופה שקדמה לתקופת הלחימה כמפורט בנוהל להגיש בקשה לתמיכה עבור העסקת עובדים ישראלים וזרים בחקלאות בשנת 2023, לצורך שמירת הרציפות התפקודית של המשקים, הכל בהתאם להוראות נוהל זה.
​מענק תמרוץ ישולם למי שעובד בחקלאות ובנייה בתקופת מלחמת חרבות ברזל – בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות.
חקלאי בעל היתר העסקה בתוקף המעוניין להזמין עובדים מסרילנקה בענף החקלאות, נדרש לפנות ללשכה פרטית מורשית לענף החקלאות לצורך מילוי טופס בקשה להזמנת עובד . הבקשות יוגשו לאגף חקלאות במינהל עובדים זרים ע"י הלשכות והטיפול בבקשות יעשה לפי סדר הגעתן למשרדנו ובכפוף למכסה פנויה למעסיק המזמין.
בהמשך לשאלות רבות שעלו לנושא ההבדלים בין נוהל ״סלט״ לנוהל ״שיפוץ תשתליות״ להלן ההסברים
תהליך קבלת הפיצויים יכול להיות סבוך, הן מצד הבנת תנאי הזכאות בהינתן התנאים הגאוגרפים וסוג העסק, והן מצד בדיקות כדאיות בין המסלולים השונים, אותן מומלץ לעשות על מנת למקסם את הפיצוי המגיע.
ברצוני להסב את תשומת ליבכם כי בהתאם להקלות שניתנו על ידנו לחקלאים, באפשרותכם לפנות לאגף החקלאות בבקשה להארכת רישיון עבודה של עובדי חקלאות השוהים בישראל וסיימו תקופת שהייתם החוקית וכן להארכת רישיון של עובדים אשר אמורים לסיים 63 חודשים בישראל עד ליום 30.4.2024, לתקופה של שנה נוספת.
הוספת זרעי ירקות לרשימת הגידולים הזכאים לתמיכה והרחבת מטרות הנוהל לשם הבטחת רציפות תפקודית ביישובי ספר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.