הודעות

בעקבות מתקפת טרור שהחלה אתמול על מדינת ישראל ויציאה למלחמת "חרבות ברזל" הוחלט להכריז על "מצב מיוחד" באזורים נרחבים בארץ. מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה שותף מלא לדאגה לשלום אזרחי ישראל ולשלומם של כלל העובדים הזרים בישראל. בשעה קשה זו אנו פועלים לשמור על הרציפות התפקודית, ולהמשיך להעניק לכם ולעובדים הזרים שירותים חיוניים.
נוכח המלחמה עמה מתמודדת מדינת ישראל בימים אלו, החליטה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות", לדחות את מועדי התשלום הקבועים בשוברים שהונפקו וכן לדחות את סגירת מכרזי המקרקעין וזאת בכפוף ובהתאם למפורט להלן:
לאחרונה אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12), תשפ"ג-2023, שבו נקבעו מספר תיקונים בעניין סמכותה של ועדת הקבלה ביישובים הקהילתיים.  התיקון בתוקף מיום ה-30 ביולי 2023.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.