פיצוי ישיר לחקלאים במסלול שכר

רשות המיסים רשות המיסים

פיצוי ישיר לחקלאים במסלול שכר  מתוך התקנות שיפורסמו רשמית בימים הקרובים.

מסלול חקלאות - אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים חקלאיים - בטווח שבין 0 ל–7 קילומטרים מרצועת עזה או ביישוב ספר שהוכרז ככזה ערב תחילתן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג-2023 - סכום של 4,400 שקלים חדשים מוכפל במספר
העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים;

(2) לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בשטחים בטווח העולה על 7 קילומטרים מרצועת עזה אך אינו עולה על 20 קילומטרים מרצועת עזה - סכום של 2,000 שקלים חדשים מוכפל במספר
העובדים של הניזוק המועסקים בשטחים האמורים;

"תקופת הזכאות"

(1) לעניין ניזוק באזור שבפסקה (1) להגדרה "אזור מיוחד" - התקופה שמיום י"ח באייר התשפ"ג (9 במאי 2023) עד יום כ"ד באייר
התשפ"ג (15 במאי 2023).
זהו מסלול שכר.

תודה לאילנה דרור ולאלי מוגרבי

התקנות מצורפות

עודכן לאחרונה ב חמישי, 13 יולי 2023 13:31

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.