קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

לישיבת הממשלה ביום 8.1.2013 עלתה הצעה לעדכון החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 4302) להחלטה מס' 420 מיום 12.9.2021, החלטה מס' 1236 מיום 6.3.2022, החלטה מס' 1372 מיום 10.4.2022 והחלטה 1919 מיום 27.11.2022.

הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטה 4302 עד ליום 9.4.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, לפי המוקדם מבניהם.

בהתאם להצעת ההחלטה שהוצעה ערב החלטת הממשלה אמורים היו לחול השינויים הבאים:

 92 ישובים אמורים היו לשנות מצבם לרעה

מתוכם 38 ישנו סיווגם גם לעניין הנחות בקרקע מאיזור עדיפות א' (31% דמי חכירה מהוונים, 2% דמי שימוש) לאיזור עדיפות ב' ( 51% דמי חכירה מהוונים ו 3% דמי שימוש).

 112 ישובים אמורים היו לשנות מצבם לטובה

מתוכם 36 ישנו סווגם גם לעניין הנחות בקרקע מאיזור עדיפות ב' (51%, 3%) לאיזור עדיפות א' (31% , 2%)

תוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל לעניין ההנחות בהקצאת קרקע היא בהתאם לתקפה של החלטה 4302. כאמור בסעיף 4.2.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לפיו "הרשות תכין רשימת ישובים בהתאם לפרק משנה זה. התבחינים האמורים בהחלטה מספר 4302 ובסימן זה, הם הקובעים ורשימות היישובים ישמשו ככלי עזר בלבד."

כאשר תתקבל החלטת הממשלה החדשה צפויה להשתנות גם החלטת מועצת מקרקעי ישראל בהתאם להחלטה החדשה.

סבסוד עלויות פיתוח

לעניין סבסוד עלויות פיתוח ראו "נוהל סבסוד עלויות של עבודות בנייה ופיתוח תשתיות המבוצעות באמצעות רשויות מקומיות בישובים שבטיפול המינהל לענייני הכפר"

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.