על תחנת הדלק הפנימית במושב נאסר לספק דלק לרכבים הפרטיים של חברי המושב ותושבי חוץ / איתן מימוני, עו״ד

14 יול 2016 המחברת/ת:

הרקע

מושב ניר ישראל מפעיל תחנת דלק פנימית בשטח המשבצת שהוחכרה לו ע"י רמ"י במחיר נמוך ולשימוש חקלאי. התחנה נבנתה ומופעלת ע"י חברה המשלמת למושב תמורה חודשית בסך 3,500 ₪. אמנם הסכם המשבצת ביחס לקרקע מעניק למושב זכויות של בר רשות וקובע שמטרת הקרקע היא לשימוש חקלאי בלבד, אך בפועל, תחנת הדלק משמשת הן את חברי המושב והן תושבי חוץ לתדלוק רכביהם הפרטיים.

רמ"י פנתה למושב במכתב, לפיו מדובר בשימוש מסחרי בשטח המשבצת בניגוד להרשאה החוזית שניתנה למושב ובניגוד לייעודה החקלאי של הקרקע, והתריעה על השימוש האסור, אך לאחר פגישה בנדון בין הגורמים הרלוונטיים, אשר לא הובילה לשינוי,  היא הגישה תביעה לבימ"ש השלום, בה עתרה למתן צו שיאסור על המושב לעשות במקרקעין כל שימוש שאינו חקלאי ושאינו מתיישב עם מטרת השכירות, לרבות תדלוק רכביהם הפרטיים של חברי המושב. עוד עתרה רמ"י לסעד של פינוי והריסה של תחנת הדלק, סעד אשר הבהירה שלא תעמוד עליו, במידה והמושב יחדל מהשימוש האסור במשבצת.

המושב טען כי פרשנות נכונה וראויה של הסכם המשבצת מאפשרת תדלוק רכביהם של חברי המושב, בין החקלאיים ובין הפרטיים. עוד טען המושב, כי רמ"י הייתה מודעת להיקף השימוש בתחנה והסכימה לכך, ולכן היא מנועה כעת מלהעלות טענות בנושא בדיעבד.

בימ"ש השלום קבע כי הפעלת תחנת הדלק במתכונתה הנוכחית נוגדת את תכלית הסכם המשבצת וכי חריגה זו נעשתה בהיעדר הסכמה מטעם רמ"י, והוסיף כי תדלוק רכבים שאינם רכבים חקלאיים בבעלות המושב מהווה שימוש חורג, לגביו המושב לא הוכיח כי ניתנה הסכמה מצד רמ"י.

המושב הגיש ערעור על הכרעת ביהמ"ש השלום, בו  חזר על טענותיו.

דיון והכרעה

ביהמ"ש המחוזי לא מצא עילה להתערבות בהחלטת ביהמ"ש השלום ודחה את הערעור.

ביהמ"ש המחוזי קבע כי מרבית טענות המושב נידונו בפני בימ"ש השלום ולא ניתן לטעון שלא ניתנה להן התייחסות, וכי למעשה מדובר בערעור על קביעות עובדתיות הנשענות על אימוץ עדויות שהובאו בפני בימ"ש השלום. הוסיף ביהמ"ש המחוזי כי אין זה מקומו, כערכאת ערעור, להתערב בקביעות אלה, שכן מדובר בהתערבות בממצאים עובדתיים של הערכאה הדיונית ע"י ערכאת הערעור, אשר תיעשה רק במקרים חריגים, ומקרה זה אינו נמנה עמהם.

ביהמ"ש המחוזי קיבל את הניתוח העובדתי שעשה בימ"ש השלום ביחס להיעדר הסכמה מצד רמ"י לתפעול התחנה במתכונת הנוכחית, וקבע כי לא ניתנה הסכמה ע"י רמ"י לשימוש מסחרי בתחנות דלק פנימיות.

ביהמ"ש המחוזי דן בשאלה האם בהתאם לפרשנות ראויה של חוזה המשבצת, תדלוק רכביהם הפרטיים של חברי המושב הינו פעולה ראויה, הנכללת בשימושים המותרים בקרקע. ביהמ"ש המחוזי קבע כי חוזה המשבצת הגדיר במפורש שהקרקע מיועדת לשימוש חקלאי, תוך קביעת תשלום נמוך, כאשר שימוש מסחרי בקרקע לא נכלל במטרתה, אלא אם כן ישונה ייעודה ויוסדר התשלום בעד שימוש זה.

ביהמ"ש דחה את טענת המושב, לפיה נדרשת התחייבותו המפורשת להימנע משימושים האסורים עפ"י חוזה המשבצת, וקבע כי מתן היתר להצבת משאבות בנזין וסולר, לא יכולה ללמד על מתן היתר לשימוש מסחרי בתחנה או אף למתן אפשרות לתדלוק רכבים פרטיים של החברים.

לאור האמור, קבע ביהמ"ש כי המושב מחויב היה להימנע מהשימוש המסחרי בתחנת הדלק בהתאם לחוזה המשבצת, אשר קבע כי לקרקע ייעוד חקלאי.

סיכום

ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור המושב וקבע כי המושב עשה שימוש חורג במקרקעי המשבצת ופעל בניגוד להסכם המשבצת, ולמעשה אינו רשאי לאפשר תדלוק רכבים בתחנת הדלק הפנימית. ביהמ"ש המחוזי חייב את המושב בהוצאות משפט בסך 20,000 ₪.

ע"א (ב״ש) 29023-02-15 ניר ישראל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית נ' רשות מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 03/07/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.