אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464 / בועז מקלר, רואה חשבון

02 מרס 2017 המחברת/ת:
בועז מקלר, רו"ח בועז מקלר, רו"ח

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.

התשלומים שולמו בהסדר מיוחד שנערך בשנות השבעים באמצעות הסוכנות היהודית.

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1464, קיימת חשיבות רבה לאישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.

רשות מקרקעי ישראל חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין

בכוונת רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) לדווח למיסוי מקרקעין הן על ביצוע עסקאות חוזי החכירה לדורות עם המושב וכל אחד מחבריו, והן על הקצאת הזכויות בחלקת המגורים בכל אחד ממסלולי החלטה 1464.

על אף האמור לעיל, כיום, רשות מקרקעי ישראל אינה מדווחת על חלק מעסקאות הקצאת זכויות במקרקעין, עובדה שאינה פוטרת את בעל הזכויות בנחלה מלדווח על עסקת הקצאת הזכויות במקרקעין.

יודגש כי חובת הדיווח על רכישת זכויות נוספת לאלו שכבר קיימות בנחלה חלה בראש ובראשונה על בעל הזכות בנחלה, אשר יחוייב בקנסות באם הדיווח לא יבוצע במועד.

לפיכך קיימת חשיבות רבה לאישורי המיסים על מכלול הזכויות הנרכשות בנחלה.

אישורי מיסים תנאי לרישום בטאבו

על פי החוק, על מנת לבצע את הרישום בטאבו, בין השאר, אישור תשלום מס רכישה על הנחלה.

רשות המיסים הבהירה את עמדתה באופן חד משמעי שמתיישבים שלא שילמו מס רכישה לא יוכלו לרשום את זכויותיהם בפנקסי המקרקעין, הנחיה זו הועברה על ידם גם לרמ"י.

הסדר לתשלום אגרה מופחתת

בעקבות טיפולנו, אושר ברשות המיסים הסדר במסגרתו ידרש תשלום אגרה של 54 ש"ח בלבד לצורך הנפקת אישורי מס שבח ומס רכישה.

יישום ההסדר מוגבל לתקופה המסתיימת ב- 31.12.2017 ומותנה בקיומם של מס' תנאים.

פרוט והרחבה בחוזרינו מס' 89/2016 "אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464".

ראו גם חוזרנו מס' 20/2016 "אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים".

וחוזרנו מס' 118/2015 "אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו – מהלכה למעשה".

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.