דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון / בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד

21 פבר 2017 המחברת/ת:

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.

בעניין מכירת נחלה קיים ספק אם רמ"י זכאית לדרוש דמי הסכמה עבור חלקת המגורים מאחר והחלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון זכויות חלקת המגורים מחייבת בגביית דמי רכישה (במקום דמי הסכמה) עבור חלקת המגורים.

חישוב דמי הסכמה

בהעברת נחלה חקלאית ושטחי עיבוד נקבעו כללים מיוחדים לחישוב דמי הסכמה, אשר נותנים ביטוי להשקעות שהשקיע החוכר ולזכויותיו החקלאיות בקרקע, לפי ערכי טבלה.

בעת חישוב דמי הסכמה, מנכים מהתמורה את השקעות החוכר בקרקע בהתאם לגודל הנחלה, הגידולים והמבנים שבמשק. ( עד לסכום מסוים).

מהיתרה משלם החוכר דמי הסכמה בשיעור שליש מעליית ערך הנחלה, בתוספת מע"מ. בנוסף לכך, משלם החוכר דמי הסכמה בשיעור 2% מהערך היסודי המזערי.

לאור זאת, בעת מכירה יש חשיבות רבה להקפיד למלא בפירוט הנחלה את כל השקעות החוכר במשק ואת גודל הנחלה והגידולים בצורה מפורטת.

ראו טבלת ערכים מעודכנת של שיעור דמי הסכמה בעת העברת זכויות חכירה בנחלות ושטחי עיבוד, על פי הסכמים שיחתמו בתקופה שמיום 1.1.2017 בחוזרנו מס' 10/2017 "דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון".

דמי רכישה במקום דמי הסכמה על חלקת המגורים עפ"י החלטה 979 (כיום 1464):

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 ועדכוניה, בעת העברת הזכויות בנחלה חוכר נדרש לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים במקום דמי הסכמה ולחתום על חוזה חכירה.

עד כה רמ"י לא יישמה את ההחלטה והמשיכה לגבות דמי הסכמה.

בהחלטה 1464 הוסף סעיף 5.4 על פיו ניתן יהיה להתחשבן בגין מכירת נחלה שבוצעה לאחר יום 9.6.2011.

ראו גם החלטת הנהלת רמ"י מס' 3139 מיום 17.1.2012 "נוהל להחלטה 979/1155 למושב ולקבוץ" אשר קבעה את זכות ההתחשבנות.

להלן נוסח הסעיף:

  " 5.4. זכות להתחשבנות

פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:

5.4.1.        בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 - יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.2.        בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה - יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

5.4.3.        בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית - יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."

 

סעיף זה סותר את פסק דין שירא גרא וגולן אזרד נגד רמ"י (ת"א 22744-03-14) בו נקבע כי ניתן יהיה להיכנס למסלול להחלטה 979 (כיום החלטה 1464) ולבקש התחשבנות מחדש לגבי הסכומים ששולמו כבר מספטמבר 2008 (לשיטתנו מיוני 2007)

על פסק דין זה הגישה רמ"י ערעור לבית המשפט העליון.

נדגיש כי במסלול של החלטה 1464 אם שולמו בעבר דמי הסכמה עבור הנחלה, יידרש בעל הזכויות לשלם באיזורי המרכז דמי רכישה של 20% בלבד מערך חלקת המגורים במקום דמי הסכמה, ובאזורי עדיפות שיעורים נמוכים בהתאמה.

להלן שיעורי דמי הרכישה על חלקת המגורים במכירת נחלה באיזורי הארץ

 

*ביישובי קו עימות - על 375 מ"ר בלבד, ביישובי עוטף עזה - על 215 מ"ר בלבד

 מרכז הארץאזור עדיפות ב'אזור עדיפות א'יישובי קוי העימות ועוטף עזה*
בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים. 33% 18.49% 11.24% 3.75%
בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים, בנחלה בה שולמו בעבר דמי הסכמה בעת העברת הזכויות- החל מ-1.1.1993. 20% 11.2% 6.81% 2.27%
בגין רכישת מלוא הזכויות (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים, בנחלה בה שולמו דמי הסכמה בעת העברת הזכויות- לפני -1.1.1993. 33% בקיזוז 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר אך לא פחות מ-20%. 16.93% בקיזוז 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר אך לא פחות מ-11.2%. 10.5% בקיזוז 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר אך לא פחות מ-6.81%. 3.75% בקיזוז 80% מדמי ההסכמה ששולמו בעבר אך לא פחות מ-2.27%.
בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.