שינויים במדיניות רמ"י בנושא הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת / שרית ויור, עו״ד

ביום 9.1.17 פורסמה הצעת החלטה מס' 673 מטעם מועצת מקרקעי ישראל, אשר אמורה לבטל את החלטת מועצה מספר 1427. להלן עיקרי השינויים המוצעים:

  1. ביום 19.12.16 החליטה רשות החשמל על עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. כפועל יוצא, מוצע בהחלטה כי בהקצאת קרקע בה התעריף לייצור חשמל נקבע בהליך תחרותי שנערך על ידי רשות החשמל, ישולם מחיר אחיד לקרקע לתקופת הפרוייקט, אשר ייחשב כתשלום דמי חכירה מהוונים לכל תקופת החכירה, ובלבד שהתעריף שיקבע בהליך התחרותי לא יעלה על התעריף המירבי שייקבע על ידי רשות החשמל בתיאום עם רמ"י.

    מוצע להסמיך את רמ"י לקבוע את המחיר האחיד כאמור, תוך הבחנה בין הקצאת קרקע בפטור ממכרז לבין הקצאת קרקע במכרז. בישיבה משותפת עם משרד האוצר ורשות החשמל, הוצג מחיר קרקע בפרוייקט פוטו וולטאי בין 15,000 ₪ ל- 25,000 ₪ לדונם.

  2. כמו כן, ההצעה כוללת הוספת אפשרות להקמת מתקן סולארי בשיטת מונה נטו על מאגרי מים, וזאת ללא עסקה וללא תשלום בדומה למדיניות רמ"י לגבי מתקנים המוצבים על גגות קיימים. האמור הינו בתנאי שהספק החשמל מבטא את הצריכה העצמית של המאגר, ושלמאגר המים קיים חיבור נפרד לרשת החשמל. במקרה של מאגרים על קרקע משבצת – יתווסף תנאי כי מספר הצרכן של המאגר שונה ממספר הצרכן של האגודה, וכי מספר צרכן זה אינו משמש לשימושים אחרים. הקמת מתקנים סולאריים במאגרי מים שאינם עומדים בתנאים לעיל – תהיה בכפוף לביצוע עסקה ותשלום בהתאם להחלטת המועצה.

    מוצע כי סעיף זה יהיה בתוקף עד ליום 1.1.2019.

  3. מוצע כי תותר הקמת תאגיד משותף למספר ישובים חקלאיים שקרקעותיהם נכללות במסגרת פרוייקט אחד, אף אם אין רצף קרקעי בין קרקעות הפרוייקט.

  4. מוצע כי מתיישב בחלקת המגורים בנחלה רשאי לבצע עסקת תעסוקה לפרויקט סולארי, בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטת מועצה 1458 (שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה).

חוזר מס׳ 1/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי שפירא.


עו"ד שרית ויור, מרכזת את תחום האנרגיה המתחדשת במשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.