ועד הישוב ינוב התנגד להנחיות רב המושב לגבי בניית מקווה / איתן מימוני, עו״ד

13 ספט 2016 המחברת/ת:

הרקע

מושב ינוב הינו בעל צביון מסורתי, אשר נמנה על יישובי המועצה האזורית לב השרון. היישוב החל בתהליך בניית מקווה טהרה לנשים, תוך כוונה לבנותו בשיטה שבה חיבור המקווה למי הגשמים הינו "מהצד".

בפנינו עתירתו של רב היישוב צמח אברהם, אשר דרש כי מקווה הטהרה ייבנה בשיטת חב"ד- "בור מעל בור", אשר לדבריו היא המקובלת ועונה על כל השיטות והזרמים ביהדות, וזאת בטענה כי בסמכותו להכריע בכל ענייני הלכה במושב.

חרף התנגדותו של הרב, הועד המקומי ביישוב קיבל החלטה לאשר את בניית המקווה ע"פ התוכניות שאושרו ע"י המועצה וסרב שייבנה בשיטת חב"ד. לשיטת הועד המקומי הוא המוסמך לפי החוק לנהל את היישוב וחיי הקהילה בו, ולמעשה מדובר בניסיון של הרב לכפות את דעתו, שאינה מקובלת ונהוגה במושב, על ציבור המורכב מכאלה אשר אינם חסידי חב"ד.

הרב סמך עתירתו בעיקר על הטענה כי בסוגיות שהן הלכתיות במהותן, על הגורמים המנהליים לפעול בהתאם להנחיות הגורם המקצועי, שבמקרה זה הינו רב היישוב. כן הסתמך הרב על חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שם נקבע כי אחד מתפקידיו של רב היישוב הוא פיקוח על המקוואות.

מנגד טענו המשיבים, כי אין לאפשר לרב לכפות דעתו על רוב הציבור, והוסיפו כי הכוונה בחוזר המנכ"ל, היא שרב היישוב יהיה מעורב בסוגיות ההלכתיות הקשורות להפעלה השוטפת של המקווה, אך לא לפקח על בנייתו ואופן בנייתו.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע כי המחלוקת שנתגלעה לגבי אופן בניית המקווה, יכול שתיפתר על פי השאלה מיהו הציבור אשר יזדקק למקווה הזה, ובאיזו שיטה רוב הציבור נוהג לטבול.

ביהמ"ש הסיק כי רוב התושבים רצו שהמקווה יבנה בשיטת "מהצד", ועל כן בדין החליט הועד המקומי כי כך יהיה. עוד נקבע, כי הרב לא יכול להתעלם מרצון רוב התושבים ולכפות דעתו עליהם, על אף שהינו הסמכות ההלכתית העליונה ביישוב, בייחוד כאשר קיימות שיטות שונות שלכולן בסיס מוצק בהלכה. ביהמ"ש קבע כי אין טעם הגיוני לבנייה בשיטת חב"ד, וכפיית רצונו של הרב היא בלתי סבירה, בנסיבות העניין.

ביהמ"ש הדגיש, כי גם ע"פ חב"ד, אין כל איסור לטבול במקווה שנבנה בשיטת "מהצד", ושיטת חב"ד היא בבחינת הידור מצווה.

עוד נקבע כי לא ניתן להקיש ממקרים אחרים, וזאת לאור השוני בעובדות בין המקרים, וכן התקבלה טענת הועד המקומי בעניין חוזר המנכ"ל, שהוא אינו מסמיך את רב היישוב להכריע באשר לאופי בניית המקווה.

נוסף על כך קבע ביהמ"ש, שהעתירה הוגשה בשיהוי רב, לאחר שהקבלן הספיק לבצע עבודות רבות, ושינוי של מבנה המקווה כיום יצריך פעולות שונות הכרוכות בזמן ועלויות בלתי מבוטלים.

סיכום

העתירה נדחתה, אך על מנת שלא להחריף עוד את המחלוקת, לא חויב הרב בתשלום הוצאות.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.