נוהל B 37.05 - הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים / מיכל בוסל, עו״ד

בישובים חקלאיים רבים קיימות "תחנות דלק פנימיות". בתחילה תחנות אלה שימשו לתדלוק רכבי האגודה, בעיקר  כלי רכב חקלאיים.

בחלק מן היישובים בוצע בתחנות הדלק שימוש החורג מההרשאה והתחנות שימשו לצרכים מסחריים או הופעלו על ידי תאגיד חיצוני כך שהשימוש שנעשה בהם בפועל כלל תדלוק של כלי רכב שאינם בהכרח חקלאיים, אינם של האגודה ואף של אנשים המתגוררים מחוץ ליישוב.

לאחרונה, בעקבות החלטת הנהלת רמ"י 3741, התקבל נוהל פנימי חדש, נוהל B 37.05, אשר עניינו "הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים". הנוהל מבטל נהלים והוראות אגף קודמות בנושא.

להלן עיקרי הנוהל:
כל תחנת דלק פנימית תוסדר על פי אחת החלופות הסדרה לתחנות הדלק ביישובים החקלאיים, כמפורט כדלקמן:
1.    הפעלת תחנת הדלק כתחנה פנימית ללא שימוש מסחרי.
2.    הסדרת תחנת הדלק כתחנת דלק מסחרית.
3.    סגירת תחנת הדלק.

נקבעה תקופת מעבר בת שנתיים בה רמ"י תאפשר את ההסדרה. לשם כך, רמ"י פנתה בכתב לכל האגודות החקלאיות, והאגודות מחויבות לבחור באחת מהחלופות ולהעביר את הנתונים הנדרשים לרמ"י לצורך הסדרת השימוש בתוך 90 ימים מיום שליחת המכתב של רמ"י.

במסגרת ההסדרה, האגודה תחויב בתשלום דמי שימוש עבור השימוש המסחרי בעבר כאשר הגבייה תתבצע עבור תקופה של 7 שנים בלבד, וזאת גם אם השימוש היה ארוך יותר).

על מנת לעודד הסדרה, תינתן הטבה לעניין חישוב דמי שימוש העבר ביחס למכירת הסולר לשימוש חקלאי, ותינתן האפשרות לבצע עסקה לתחנת תדלוק מסחרית בהתאם להיתר כדין בלבד וללא חיוב ביצירת מגרש סטטוטורי.

בתום תקופת ההסדרה או במקרה שהוגשה תביעה משפטית כנגד האגודה, לפי המוקדם מבין המועדים, לא יחולו התנאים המיטיבים המפורטים לעיל.

חוזר משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא מס׳ 16/16

ככל שתוך 90 יום משליחת ההודעה לא התקבלה תגובת האגודה להודעת רמ"י, יועבר הטיפול למרחב השמירה להגשת תביעה משפטית.


נכתב על ידי עוה"ד מיכל בוסל.
האמור

מיכל בוסל, עו״ד

משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא עוסק בנושאי מקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.