תיקון 115 לחוק: כתבי השיפוי חוזרים / חגי שבתאי, עו״ד ולירון רז, עו״ד

11 מאי 2017 המחברת/ת:

לאחרונה פורסם תיקון 115 לחוק התכנון והבניה, המקנה תוקף חוקי לכתבי שיפוי אותן דורשות הועדות המקומיות מיזם של תוכנית בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק (עקב פגיעה מהתכנית).

כפי שפרטנו בחוזר משרד 23/16, בית המשפט העליון קבע בפסק דין תקדימי מיום 15.12.16 בע יין ״פרחי ביקל״, כי ועדה מקומית אינה רשאית לדרוש מיזמי תכנית כתב שיפוי כתנאי לאישורה או להפקדתה.

כתב השיפוי, כזכור, מעביר ליזם את  נטל תשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (בתביעות של בעלי קרקע שנפגעו מהתכנית), ובית המשפט העליון קבע כי מדובר בחיוב כספי שמטילה הרשות על האזרח ולכן חייב להיות לו עיגון בחוק או על פיו.

המחוקק "הרים את הכפפה", ובמסגרת תיקון מספר 115 הנ"ל לחוק הוסיף את סעיף 197א המסמיך את הועדות לדרוש כתבי שיפוי, בקבעו כך:

"מוסד תכנון הדן בתכנית רשאי להתנות את הפקדת התכנית או את אישורה, בהפקדת כתב שיפוי מלא או חלקי מפני תביעות לפי סעיף 197, בשים לב, בין השאר, למהות התכנית והיקפה, למידת תרומתה לצורכי ציבור ולזהות הנהנים ממנה;"

לפי סעיף 197א(ג) ייקבע בתקנות  נוסח אחיד לכתב שיפוי (ויכול שיקבעו  נוסחים שונים לסוגים שונים של תכניות). יחד עם זאת, בסעיף 4 לתיקון לחוק  קבע כי מוסדות התכנון רשאים לדרוש כתב שיפוי עוד בטרם התקנת תקנות כאמור (כלומר, הכניסה לתוקף של התיקון לחוק היא מידית, ואינה תלויה בפרסום התקנות).

בנוסף, אף  קבעה תחולה רטרואקטיבית -
לפי סע' 5(ג) לתיקון, יראו דרישות להפקדת כתב שיפוי שניתנו לפנ י 15.12.16 (מועד פסה"ד ה "ל בע יין "פרחי ביקל") - כאילו  דרשו לפי התיקון לחוק, וכאלה שהופקדו לפני המועד הנ"ל – כאילו הופקדו מכוח דרישה לפי התיקון לחוק.

*עוה"ד לירון רז, מנהלת תחום תכנון ובניה ורשויות מקומיות במשרד.
*עוה"ד חגי שבתאי.

* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

1 חוק התכנון והבניה (תיקון מספר 115), התשע"ז- 2017.
2 ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ  נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, בהרכב כבוד השופטים: י' דנציגר,  נ' הנדל וע' ברון).

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.