התערבות בית המשפט בהחלטה של ועד אגודה שיתופית בעניין קבלת חברים במקרים חריגים / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של התביעה הינה בדבר אי קבלתם של בני הזוג רוקח (להלן: "התובעים") כחברים באגודה שיתופית זיתן (להלן: "הנתבעת"), על אף שרכשו נחלה בשטח האגודה. על כן טוענים התובעים כי יש לבטל את החלטת הועד בנוגע לאי קבלתם כחברים באגודה או לחלופין יש להורות לרמ"י להעביר לידיהם את הזכויות בנחלה ללא הסכמת הועד וללא קבלתם כחברים באגודה.

רקע:

במהלך מסגרת של פירוק שותפות בין יורשים, נמכרה על ידי כונס נכסים לידי התובעים נחלה במושב זיתן. במסגרת חוזה המשבצת נקבע כי העברת הזכויות בנחלה טעונה אישור של רמ"י וכן גם את הסכמת הנתבעת. לכן, לאחר שזכו התובעים בהתמחרות, פנו אלה לנתבעת בבקשה לקבלם כחברים באגודה. עקב שמועות שהובאו לידיעתם של חברי הועד, לפיהן אין בכוונת התובעים להתגורר במושב, דחה הועד את בקשתם להתקבל כחברים באגודה, זאת למרות הכחשתם של התובעים והצהרתם כי בכוונתם להתגורר במושב. התובעים לא אמרו נואש והודיעו לכונס הנכסים כי הם נכונים לרכוש את הנחלה אף ללא אישור הועד תוך שיפעלו להעברת הזכויות בנחלה מול רמ"י ישירות, כאשר רמ"י טוענת כי היא רשאית להעביר את הזכויות בנחלה לידי התובעים כיוון שמדובר במקרה חריג והסירוב לקבל את התובעים כחברים באגודה נובע משיקולים בלתי סבירים. לאור זאת פנו התובעים שנית לקבלם כחברים באגודה ולאחר שלא הוחזרה להם תשובה, הוגשה תביעה. לאחר הגשת התביעה הגישה הנתבעת בקשה לסילוק התביעה על הסף עקב חוסר מיצוי הליכים של התובעים באגודה בדרך של הגשת ערעור לאסיפה הכללית. עוד טענה הנתבעת כי החלטת הועדה שלא לקבל את התובעים כחברים התקבלה כדין ובהתאם לתקנון ועל כן אין לשנותה. בנוסף העלתה הנתבעת טענה לפיה התובעים ידעו שלצורך החזקתם בנחלה, היה עליהם להתקבל כחברים באגודה ולפיכך אין התובעים יכולים לטעון טענות נגד. מנגד טענו התובעים כי החלטת הועד מבוססת על שיקולים זרים תוך קיפוח זכויות התובעים. החלטת הועד מסתמכת על שמועות בלבד ומתעלמת מהצהרת התובעים כי ברצונם לגור במושב. מעבר לכך טענו התובעים כי בכל מקרה אין למנוע את רכישת הזכויות בנחלה ולחלופין אין למנוע את העברת הזכויות מול רמ"י. יש לציין כי דעת רמ"י במקרה הייתה כי ישנה עדיפות להשאיר את הנחלה בידי האגודה השיתופית אך לאור המקרה החריג, יהיה ניתן להעביר לידי התובעים את הנחלה חרף זאת.

דיון:

בית המשפט קבע כי התערבות שיפוטית בהחלטות האסיפה הכללית של האגודה השיתופית, תעשה תוך ריסון ואיפוק, ובבחינת שלושה מישורים – מהותי, פרוצדורלי ונורמטיבי. בהחלטה על קבלת חברים יתערב בית המשפט רק במקרים חריגים וקיצוניים.

מקום בו מצהיר מועמד בועדת קבלה כי הוא אינו מתכוון להתגורר במושב, יכול שיהיה בכך כדי להצדיק החלטה ברוח ההחלטה שהתקבלה בעניינם של התובעים. אולם במקרה דנן לא נמצאו לכך תימוכין, וההחלטה התקבלה ללא בסיס. במקרה דנן בו הוכח כי מדובר בתובעים ראויים וכי לאור החלטת הועד הפסולה, מדובר במקרה חריג וקיצוני המצדיק את התערבות בית המשפט. דרך המלך במקרה של דחיה על ידי הועד היא ערעור לאסיפה הכללית. עם זאת, במקרים חריגים ונדירים כגון זה, יש לסטות מדרך המלך, שהרי מקרה זה הוא המקרה החריג בו לרמ"י יש סמכות להעביר את הזכויות במקרקעין אף ללא הסכמת האגודה. משכך, על רמ"י להעביר את הזכויות לתובעים אף ללא קבלתם לאגודה.

סיכום:

התביעה החלופית מתקבלת, במובן זה שרמ"י תרשום את הזכויות בנחלה על שם התובעים בכפוף לנהליה.

במכלול נסיבות העניין, על האגודה לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪, לתשלום תוך 30 יום.

ת"א (מרכז) 28032-01-21 גבריאל רוקח נ' זיתן – מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פס״ד מיום 24/07/22

 

 

 

 

 

תיק מספר 20/1770/142 (רשם האג״ש) בעניין עופר טלר ובעניין קיבוץ כפר גלעדי, פס״ד מיום 01/08/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.