מעמדם של עובדים זרים בחקלאות שפגה אשרתם / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

ביום 14.1.2021 יצאה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה הודעה בעניין תוקף היתרי עבודה לעובדים זרים בענף החקלאות.

ע"פ ההודעה, עובד שתוקף רישיון העבודה המקורי שלו פג בפרק הזמן שבין 1.9.20 ועד 30.9.21, ותוקף רישיונו לא הוארך במהלך תקופה זו - מוארך אוטומטית רישיונו ב-3 חודשים.

המשמעות של הודעה זו היא כי כל מי שרשיונו הוארך מכח הודעות / תקנות קודמות בהקשר למצב החירום הבריאותי החל ממרץ 2020 ועד 31.12.20 וכל מי שפג תוקף הרישיון המקורי, הרגיל שלו, לכאורה שוהה בארץ ועובד בניגוד לחוק.

כידוע בשל נגיף הקורונה הוגבלו כלל הטיסות היוצאות והנכנסות ובכללם גם הטיסות לתאילנד. בגלל מגבלות שהנהיגה ממשלת תאילנד שגרירות תאילנד בישראל היא ורק היא המארגנת את הטיסות לתאילנד, ובהינתן שעל דלתות שגרירות תאילנד בישראל מתדפקים עובדים רבים בבקשה ובתחינה להכלילם ברשימת היוצאים, נוצרה מציאות לפיה "כלואים" בארץ כ-2,000 עובדים תאילנדים שמחד אין באפשרותם לצאת את הארץ ומאידך הם נחשבים ל"עבריינים". כך למשל לטיסה המיועדת לסוף חודש ינואר נרשמו כ-1,300 עובדים ובטיסה צפויים לנחות 217 עובדים בלבד. יצויין גם כי מעסיקים רבים מעוניינים ביציאת עובדים ש"התעייפו".

מציאות זו מביאה גם את החקלאים מעסיקי העובדים הזרים למעמד של לכאורה מפירי חוק עקב העסקת עובדים זרים ללא היתר עבודה.

כאן המקום לציין כי משפט העבודה (ובכלל זה זכויות העובדים) חל על כלל העובדים ללא קשר למעמדם.

מציאות זו מעלה 2 שאלות כבדות משקל (שאלות שהופנו לח"מ על ידי חקלאים): האחת, האם מצד עצם ההעסקה, מותר להמשיך להעסיק עובדים שאשרתם פגה? והשנייה עוסקת בהיבט הביטוחי. מה מעמדו של עובד זר נטול אשרה שנפגע בעבודה? האם יהיה זכאי לפיצוי מטעם המוסד  לביטוח לאומי (המל"ל) או שמא בשל היותו עובד 'בלתי חוקי' יתנער המל"ל מתשלום דמי פגיעה בעבודה?

בסוגריים יוער כי חוק הביטוח הלאומי לגבי זרים חל בשלושה עניינים: תאונת עבודה, פשיטת רגל של המעסיק ואימהות.

לשאלה הראשונה, היינו העסקה שלא כדין, ניתנה תשובת רשות האוכלוסין אשר הודיעה שהיא מודעת למצב וכי לא תפעל כנגד חקלאים מעסיקי עובדים זרים שתוקף אשרתם פג ואין להם אפשרות לצאת את הארץ. תקדים לכך היה לפני כעשור עת נדון בבג"צ[1] עניינם של מסתננים מסודן ואריתראה, גם שם בשעתה הודיעה המדינה כי אין היא נוקטת בפעולות הנוגעות לאיסור העסקתם של אלה עד שיוסדר עניינם.

באשר לשאלה השנייה: ככלל המל"ל מגדיר "עובדים זרים" כמי שאינם תושבי ישראל ומועסקים ע"י מעסיקים ישראלים (ואינם עובדים פלסטינים אשר לגביהם נעשה הדיווח והתשלום באמצעות מדור התשלומים שברשות האוכלוסין) ומכל מקום חובת הביטוח חלה על המעסיקים והיא חלק מניכויי החובה בהם מחויב המעסיק.

על פי הנחיית המל"ל "חובת הביטוח של זרים המועסקים בישראל אינה רלוונטית למעמדו של הזר או לחוקיות שהייתו" והמל"ל יפצה עובד שנפגע בעבודה ובלבד שדווח ושולמו בגינו דמי הביטוח הלאומי (0.59% מעסיק ו-0.04% עובד, כך עד שכר בגובה 6,331 ₪ לחודש).

עקב הערפל סביב השלכות המגיפה ומשטר הטיסות המצומצם, אין לדעת כמה זמן ימשך מצב כאוטי זה. מאז חודש ספטמבר, עת חודשו חלקית ובמשורה הטיסות לתאילנד לאחר שהופסקו באמצע פברואר אשתקד, הקצב החודשי הממוצע הוא של טיסה אחת יוצאת ואחת נכנסת. בכל טיסה 200-250 עובדים.

ככל שעובר הזמן מתעצמת הבעיה שכן אפשרויות הטסת העובדים מוגבלות מאוד ובקצב הנוכחי יחלפו חודשים רבים עד צאת כל מי ששוהה בארץ מעל 63 חודשים, ומספרם של אלה עולה מידי חודש.

לסיכום:

  • על עובדים תאילנדים שמעוניינים לצאת את הארץ לפנות ישירות לשגרירות תאילנד בארץ.
  • מעסיקים שמעוניינים בצאת עובדיהם יפנו עם הבקשה ללשכות המלוות ואלו יעבירו את הבקשה לרשות האוכלוסין, שם נקבע סדר הגעת העובדים המוזמנים.
  • מותרת העסקת עובדים זרים שפגה אשרתם תוך הפקת תלושי המשכורת והעברת הניכויים המחויבים.
  • זכויותיהם של העובדים הזרים שפגה אשרתם, אינה נפגעת, והם זכאים לכל העולה מהעסקתם.

האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ מקצועי פרטני

[1] 6312/10 קו לעובד נ' מדינת ישראל

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך ברית פיקוח בר רשות דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1447 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1480 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל הטרור החקלאי היוון היטל השבחה הסדרה הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מדור עסקי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.