הודעות

בהמשך להחלטת ממשלה שמספרה 1377 מיום 04.02.2024 שעניינה "תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית באזורי עדיפות לאומית - תיקון החלטת ממשלה", משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות להגשת בקשות תמיכה עפ"י "מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים בישובים כפריים, אשר מקיימים פעילות חקלאית נרחבת" עבור שנת 2024 (שפורסמו על ידי משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בשנת 2023).
האגף לשימור קרקע וחקלאות בת קיימא בחטיבה לניהול משאבי סביבה אמון על שימור משאבי הקרקע והמים, משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי. על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, מציע האגף מספר מסלולי השקעה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנהלים, אשר יבצעו פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים. את הבקשות ניתן להגיש החל מיום 09.05.24 ועד ליום 27.06.24 (כולל) - באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של המשרד בקישור  https://tmi.moag.gov.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.