הודעות

בתאריך 07.08.2021 אישרה הממשלה את שינוי מספר 10 לתמ"א 1 - תיקון פרק מתקנים פוטו- וולטאיים. מדובר בתיקון מס' 2 של תמ"א 10/ד/10, אשר במקביל לקידומו אושרה תמ"א 1 ולכן התיקון הוטמע בתמ"א 1. התיקון מאפשר הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים בדו שימוש בהליך של היתר בנייה (ללא צורך בתכנית מפורטת – תב"ע), באמצעות שינויים למסלולי ההיתר המאושרים והוספה של חמישה מסלולי היתר חדשים, והכל במטרה להביא להשגת יעד הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, תוך התבססות על דו שימוש וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר
בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך 12/10/2021, רצ"ב תוספת מכונות לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2.
פורסם נוהל חדש לנוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים.מטרת הנוהל ל"עשות סדר" ולקבוע כללים לעריכת עסקות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים, הן בהקצאת הקרקע לתקופה ארוכה בהסכם חכירה והן בהרשאה לשימוש לזמן קצר, לרבות לשימוש חורג.בחוזר עיקרי הנוהל החדש.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.