חוזה שנועד לאפשר הקצאת מגרשים למי שאינו זכאי לכך הינו חוזה פסול / איתן מימוני, עו״ד

חוזה שנועד לאפשר הקצאת מגרשים למי שאינו זכאי לכך הינו חוזה פסול / איתן מימוני, עו״ד

      הקלק/י להורדת הקובץ:

1831607 (211 KB)

הרקע

זוהי תביעתם של יאיר ובני הזוג בר, כנגד אשר, בה עתרו לקבל סעד הצהרתי, לפיו הם זכאים לזכויות על פי הסכם פיתוח של מגרש בהרחבה של מושב בוסתן הגליל וכן לסעד אשר יורה על אשר לחתום על המסמכים הנדרשים לצורך העברת הזכויות על פי הסכם הפיתוח בין על שם יאיר ובין על שם בני הזוג בר. לאחר מכן יאיר ובני הזוג בר הגישו כתב תביעה מתוקן, בו תבעו סעד כספי בסך כ-400,000 ₪ לצורך השבת סכום ששילמו במקום אשר ובגין נזקים שנגרמו להם עקב הפרת החוזה ביניהם, בין בנוסף לסעד ההצהרתי ובין לחילופין.

יאיר ואשר חיו שנים רבות בידידות ושכנות במושב בוסתן הגליל, שניהם בעלי משקי-עזר.

בשנת 2006 קידמה רשות מקרקעי ישראל תכנית הרחבה במושב, שכללה הקצאת מאה מגרשים, מתוכם אחד עשר לבעלי משקי-עזר. בהמשך לכך, הוקם צוות לקביעת קריטריונים להשתתפות בהגרלה.

נקבע בין היתר כתנאי להשתתפות בהגרלה, כי יש להיות בעלי משקי-עזר. כן נקבע כי יש להפקיד במועצה האזורית דמי רצינות בסך 30,000 ₪. בהמשך נשלח מכתב נוסף, המודיע כי יש להפקיד 50,000 ₪ נוספים כתנאי להשתתפות בהגרלה. בפועל אשר ויאיר השתתפו בהגרלה כל אחד עבור ביתו שלו.

לטענת יאיר, בראשית הדרך, אשר לא היה מעוניין להשתתף בהגרלה, ומשכך סיכמו ביניהם שישתתף בכל זאת, כביכול עבור ביתו, ויאיר ירכוש ממנו את הזכויות ויעבירם לצד ג', זאת מבלי שאשר יודע שצד ג' הם הזוג בר, אשר מתגוררים במושב ואינם בעלי משק- עזר. ואולם אשר חזר בו מההסכמה, בכך הפר את החוזה, ועל כן קמה ליאיר הזכות לבקש אכיפת החוזה. אין חולק שדמי הרצינות שולמו ע"י יאיר.

מנגד, טענתו של אשר היא שמעולם לא נכנסו להסכם העברת זכויות, אלא היה ביניהם הסכם הלוואה בלבד.  זאת ועוד, שגם אם היה הסכם העברת זכויות, כטענתו של יאיר, ההסכם אינו חוקי מכיוון שמכירת זכויות המגרש נוגדות את החלטות רמ"י, לאור העובדה שהזוג בר לא עומדים בקריטריונים ולכן לא ניתן לאכפו או לפצות בגינו. בנוסף טען אשר, שלא התקיימה דרישת גמירות הדעת, הנחוצה להשלמת חוזה. כן טען, שלעסקה במקרקעין ישנה דרישת כתב, שבלעדיה אין עסקה, וזו לא התקיימה בענייננו.

דיון והכרעה

לגבי המחלוקת האם ההסכם הינו הלוואה או העברת זכויות, נשמעו עדויותיהם של אשר ויאיר, ובסופו של דבר קבע ביהמ"ש שאין ממש בגרסת ההלוואה, וכי הייתה הסכמה בין יאיר ואשר על מכירת זכויות.

במחלוקת לגבי ידיעתו של אשר על העברת הזכויות לצד ג', ביהמ"ש קיבל את טענתו של אשר, כי חשב שיאיר רוצה בזכויות עבור אחד מבניו, מאחר וניצל את זכותו עבור ביתו.

העברת זכויות למי שאינו נמנה עם בעלי משק-עזר אינו עומד בקריטריונים, ועל כן זהו חוזה פסול. קביעה זו נתמכת גם בעובדה שיאיר הסתיר את זהותם של הזוג בר כצד שלישי לעסקה. בהמשך לכך, נקבע כי ידיעה על העברת הזכויות לזוג בר היא עובדה מהותית, בלעדיה אשר לא היה מודע לכל ההיבטים הרלוונטיים למען קבלת החלטה מושכלת, ומשכך לא ניתן לקבוע שהייתה גמירות דעת.

ביהמ"ש קבע שזוהי איננה עסקה במקרקעין אלא השתתפות בהגרלה תוך מצג שלבתו של אשר עניין להקים ביתה במושב, ובהמשך העברת הזכויות. משכך, איננה טעונה מסמך בכתב.

אין חולק שבני הזוג בר אימצו לעצמם את זכויות השלוח כלפי הצד השלישי, שהרי התובענה הוגשה גם בשמם. האחרונים לא מסרו גרסתם, לא התייצבו לדיון, ובכך הלכה למעשה זנחו תביעתם, אך אין בכך כדי לשנות את העובדה שיאיר היה שלוח שלהם. על פי החוק, שלוח לא יקבל טובת הנאה אישית משליחותו, למעט שכר שנקבע מול שולחיו. בכך פקעה זכותו של יאיר לקבל סעד בעצמו. מכל מקום דין התובענה שהגישו בני הזוג בר להידחות משום שזנחו אותה.

בענייננו נתבעו השבה ופיצויי קיום. סעד ההשבה הוזנח, מאחר ובמהלך הדיון הושגה הסכמה ואשר השיב את הכספים שקיבל, ופיצויים לא ניתן לקבל במקרה של ביטול חוזה בשל היותו חוזה פסול.

סיכום

ביהמ"ש דחה את התובענה וקבע כי התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים בסך כולל של 30,000 ₪.

ניתן ביום: כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.