ההורים מבקשים לבטל מינוי ילדיהם כבנים ממשיכים בטענה כי הם מתנהגים כלפיהם בצורה מחפירה / איתן מימוני, עו״ד

הרקע

התובעים הם זוג חברי מושב אשר בבעלותם משק חקלאי, הטוענים כי שניים מילדיהם הונו אותם לחתום על מסמך אשר ממנה אותם כבנים ממשיכים, בכך שהטעו אותם לחשוב כי אלו מסמכים הנחוצים לשם אישור בניית בית חדש במשק.

עוד טענו ההורים, כי אינם יודעים קרוא וכתוב ומכיוון וסמכו על ילדיהם חתמו על המסמך מבלי לדעת שבו הם ממנים את ילדיהם כבנים ממשיכים.

בנוסף ההורים טענו, כי המינוי לבן ממשיך הובטח לבן אחר שהלך לעולמו בטרם עת, וכי לא היה מיועד כלל לילדים האחרים, וכן כי יש לבטל את המינוי גם מחמת התנהגות מחפירה ומזלזלת כלפיהם מצד הילדים לאורך השנים.

מנגד טענו הילדים, כי עובדת היותם בנים ממשיכים הייתה ידועה לכל בני המשפחה ומוסכמת עליהם, אולם אחד האחים האחרים הפעיל לחץ והתנהגות אלימה כלפי ההורים בכדי לגרום להם לחזור בהם ממינוים כבנים ממשיכים.

עוד טענו הילדים, כי המסמכים שממנים אותם כבנים ממשיכים, נחתמו כדין על ידי הוריהם בנוכחות מזכיר המושב ויו"ר אגודת המושב, אשר חזקה עליהם שביצעו תפקידם ווידאו כי ההורים הבינו את תוכן המסמכים ומשמעותם. כמו כן טענו, כי על המינוי לבנים ממשיכים חלים דיני המתנה, ומשאושר המינוי על ידי הסוכנות היהודית ונרשם על ידי רמ"י, אין ההורים יכולים לחזור בהם ממתן המתנה ולבטלה.

דיון והכרעה

תחילה עסק ביהמ"ש בשאלת מינוים של הילדים כבנים ממשיכים. בעניין זה פסק ביהמ"ש, כי לאור הפסיקה יש להתייחס למינוי בן ממשיך כנכללים תחת דיני המתנה. כך, ברגע שניתנה הסכמה כדין מצד הנותן לתת את המתנה, ולאחר מכן נתקבל אישור על כך מגורם שלישי, כמו רמ"י, יש לראות בכך מתנה שהושלמה אשר אין ההורים יכולים לחזור בהם ממנה.

מעבר לכך, ביהמ"ש דחה את טענות ההורים שלא ידעו על מה הם חותמים, שכן חזקה על מי שחתם על מסמך משפטי שקראו והבינו וההורים לא עמדו בנטל להוכחת טענתם זו.

יחד עם זאת, ביהמ"ש מצא שעל אף שמדובר במתנה שהושלמה ולא ניתן לחזור ממנה, כשעולות טענות הנוגעות להתנהגות מחפירה ומזלזלת של הילדים, אין להשאיר את ההורים מבלי יכולת לקבל סעדים אחרים פרט לביטול המתנה. זאת מכיוון ועדיין חלים עליהם העקרונות הכלליים של המשפט, ובכללם עקרון תום הלב אשר מעגן את עקרון היושר ומחייב את הצדדים לנהוג בדרך ארץ אחד כלפי השני.

על אף האמור, ביהמ"ש מצא, כי במקרה דנן לא הוכחה קיומה של התנהגות מחפירה מצד הילדים, ולמעשה, הראיות שהובאו בפניו מלמדים כי היחסים בין ההורים לילדיהם היו תקינים לחלוטין. עוד ציין ביהמ"ש, כי האם אף אישרה שהסכסוך פרץ בין הילדים לבין אחד האחים האחרים.

בשלהי הדברים קבע ביהמ"ש, כי התביעה הוגשה לאחר 32 שנים ממועד המינוי, וכי השיהוי בהגשת התביעה מעיד על כך שהתביעה הוגשה בעקבות הסכסוך שפרץ כנראה בין הילדים לאחד האחים האחרים, מכיוון ואין זה סביר כי במשך שלושה עשורים לא ידעו ההורים על דבר מינוים של הילדים כבנים ממשיכים.

סיכום

נוכח האמור, ביהמ"ש דחה את תביעתם של ההורים, וקבע כי הילדים מונו כבנים ממשיכים על פי דין.

נוכח הקרבה המשפחתית בין הצדדים חויבו ההורים בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד הילדים בסך 5,000₪ בלבד.

תמ"ש (משפחה)(קרית גת) 2801-10-14 – פלונים נ' אלמונים, פס״ד מיום 13/12/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.