בני זוג תובעים כמיליון שקלים מעו"ד שייצגם ברכישת מגרשים במושב עמיקם / איתן מימוני, עו״ד

18 אוג 2016 המחברת/ת:

בני הזוג דניאל וענת רכשו שתי חלקות קרקע המצויות במושב עמיקם כשהם מיוצגים ע"י עו"ד. במגרש הראשון הוענקו הזכויות למוכרת ע"י רשות מקרקעי ישראל ובמגרש השני ע"י מושב עמיקם במכתב.

לטענת בני הזוג, לאחר הרכישה התברר להם שהמושב אינו רשאי להתחייב למתן זכויות קניניות במגרש השני ללא הסכמת רמ"י מראש. לטענתם, עוה"ד צריך היה לדעת שהזכויות מעולם לא נרשמו או אושרו ע"י רמ"י ולכן הוא התרשל כאשר לא יידע אותם שהעברת הזכויות טעונה הסכמתה.
לטענתם, רשלנותו של עוה"ד גרמה להם לנזק של כמיליון ₪, המורכב מהפער שבין שווי העסקה לבין זכויותיהם בפועל, וכן מנזק לא ממוני של עוגמת נפש.
מנגד, טען עוה"ד כי יש לסלק את התביעה מחמת התיישנות. לטענתו, לכל המאוחר יש למנות את תקופת ההתיישנות החל מספטמבר 2004, עת התקבל מכתב מרמ"י לפיו אין אישור לשימוש במגרש, משכך חלה התיישנות, שכן ממועד זה ועד הגשת התביעה חלפו 9 שנים.
עוד טען עוה"ד, כי מלכתחילה בני הזוג רכשו ביודעין זכויות קנייניות במגרש הראשון בלבד, ורשות שימוש במגרש השני, וכי הדברים נתמכים בניסוחו של הסכם הרכישה. בנוסף, בני הזוג דיווחו לרשויות המס על רכישת מגרש זה בלבד וכן שיעבדו זכויותיהם לבנק רק ביחס למגרש זה.
לטענת עוה"ד, לאורך כל הדרך היה ידוע כי הזכות במגרש השני היא שימוש לצרכים חקלאיים בלבד, ללא משמעות קניינית משפטית, וכי לליאורה לא היו זכויות קנייניות אותן יכולה הייתה להעביר. לטענתו הדברים מעידים כי טענתם בנוגע למגרש השני נולדה לצורך התביעה, שהינה חסרת תום לב ואינה אמת.


דיון והכרעה

ביהמ"ש קבע, שאין בראיות כדי להוכיח שנגרם לבני הזוג נזק, ועל כן אין עוד צורך לבחון את טענותיהם בדבר הרשלנות. למעלה מן הצורך, בחר ביהמ"ש שכן לדון בכך.
נקבע, כי עורך דין חב חובת זהירות כלפי מרשו, שאם לא עמד בה, עלולה לקום נגדו, בין היתר, עילת תביעה נזיקית בגין רשלנות. הלכה פסוקה היא, כי בענייני עסקאות מקרקעין, על עוה"ד לבדוק ולחקור מה טיב הזכויות בנכס נשוא העסקה. אכן, עוה"ד בעניינם חב חובת זהירות כלפי בני הזוג, והיה עליו לבצע את הבדיקות המשפטיות המתאימות, אך בני הזוג לא הוכיחו כי חובה זה הופרה על ידו וכי הוא התרשל.
נקבע כי לבני הזוג אכן הובהר והוסבר מראש הסיכון, שבעתיד לא יוכלו להעביר את המגרש הלאה, אלא אם יתוקן מכתב רשות השימוש.
מעבר לכך, קיבל ביהמ"ש את טענת ההתיישנות, וזאת מאחר ויש למנות את תקופת ההתיישנות החל מעת קבלת המכתב מרמ"י, אז נוצרו הידיעה והנזק הנטען.

סיכום
התביעה נדחתה. בני הזוג חוייבו לשאת בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 40,000 ₪, ולשפות את עוה"ד הנתבע בהוצאות השמאי מטעמו.

תא (שלום)(חפה') 24124-07-13 טל ואח' נ' יצחק, פס״ד מיום 06/07/16

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.