מצ"ב החלטת הנהלה מס 4787 בדבר הוראת שעה להצבת קרוואן מתוך כוונה לתת מענה למשבר מגבת הקורונה שמחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי כדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים.

עיקרי ההחלטה:

  1. בתקופת משבר הקורונה יוכל חקלאי להוסיף מבנה יביל נוסף ללא ביצוע עסקה מול הרשות וזאת בכפוף להתחייבות להסדרת המבנה בהתאם לנהלים או פינויו מהשטח, עם סיום המשבר.   
  2. הצבה של יותר ממבנה יביל אחד מחוייבת את אישור מנהל המרחב.
  3. מאחר ומדובר בתקופה המוערכת כיום במספר חודשים לכל היותר, החקלאי יהיה פטור מתשלום דמי שימוש, אלא אם יבחר להשאיר את המבנה בתום תקופת המשבר. במקרה והמבנה יישאר התשלום יחול מיום הצבתו.
  4. לא יהיה צורך בהמצאת ערבות נוספת על הערבות הקיימת.
  5. אין באמור כדי לפטור את החקלאי מכל הסדרה שתידרש עפ"י כל דין ובכלל זה מול הועדה המקומית.
  6. החלטה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.7.2020 ולאחר מועד זה יידרש פינוי או הסדרת המבנה/מבנים ככל שהחלטה לא תוארך.

בימים אחה פועלים גם לקיצור דרך באישור הועדה לתכנון ובניה בנושא

מצ"ב ההחלטה וטופס ההודעה

עודכן לאחרונה ב שלישי, 31 מרס 2020 12:48

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237