הודעות

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי תאגיד בקיבוץ המעסיק עובדים זרים בצורה ישירה ומשלם את שכרם מקופתו - נחשב לעניין זה כמעסיקם.כמו כן, נקבע שאם בתפקיד מנכ"ל התאגיד לא נכללה חובת פיקוח על חוקיות העסקתם - הוא אינו אשם באם הם הועסקו ללא היתר מרשות האוכלוסין.
מינהל החשמל ברשות החשמל (להלן: "המינהל"), בהיותו הגורם המקצועי האחראי מטעם שר האנרגיה על קביעת כללי ביצוע עבודות חשמל, ערך מחשבה בדבר הסיכונים הכרוכים בהתקנת מיתקנים חשמליים בחצרים חקלאיים, לרבות סכנת ההתחשמלות אשר עלולה לגרום לאסונות ואף לאובדנות בנפש, ומצא כי חלק מהתקנות בנוסחן הקיים היום אינן עולות בקנה אחד עם תקינה בינלאומית ומהוות חסם להתקנת מיתקני חשמל בטכנולוגיות מתקדמות אשר המחוקק לא ראה לנגד עיניו עת התקינן, לרבות מיתקני חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית.    פתוח להערות הציבור עד 02/06/2021 בשעה 23:59
שני המשרדים יוצאים בפנייה משותפת ליזמים על מנת לקבל הצעות לבחינת היתכנות של דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, תוך שמירה על חקלאות מניבה באותם השטחים. במילים אחרות, בשנים הקרובות נתחיל לראות דו-שימוש בקרקע גם לחקלאות וגם לייצור אנרגיה. מהלך זה צפוי להביא ל"רווח כפול" בעידן של התחממות גלובלית, ויאפשר המשך ייצור מזון וניצול משאבים תוך הפחתת פליטות של גזי חממה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237