חגים לעובדים זרים / שמואל גלנץ, עו״ד

לאחרונה הופץ בין חקלאים מעסיקי עובדים זרים מתאילנד חוזר ובו רשימה ארוכה של ימי חג הנהוגים בתאילנד. בין היתר גרר הדבר, ללא תאום מראש וללא יידוע המעסיקים, "יום חג" – יום שבתון ב-23.10.

נתבקשתי להבהיר את המצב המשפטי בהקשר לימי החג לעובדים זרים המועסקים במשקים.

בפקודת סדרי השלטון והמשפט שנחקקה סמוך להכרזת העצמאות נקבעו 8 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח ושבועות, מאוחר יותר הוסף יום העצמאות) סה"כ 9 ימי חג.

בפקודה נקבע לגבי עובד יהודי כי הרשימה שלמעלה היא הרשימה המחייבת. לעומת זה "לגבי מי שאינו יהודי – על מועדי ישראל או על חגי עדתו, לפי המקובל עליו".

בצו ההרחבה שהוחל  על ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות להתאחדות האיכרים נקבע יום "חג" נוסף – יום בחירה. כיוון שכך כל עובד בחקלאות זכאי, ככלל, ל-10 ימי חג. למען הסר ספק דיני העבודה החלים על ישראלים הוחלו ע"פ הפסיקה גם על עובדים זרים.

מהלכה למעשה: עובד זר בעת שנחתם עימו הסכם עבודה (נערך ע"י משרד הפנים) מצהיר בסעיף 7.1 "העובד מודיע בזאת למעסיק כי הוא בוחר לנצל את חופשתו בהתאם למועדי החגים הלאומיים של תאילנד".

בעבר, פרקטית, נהגו העובדים לשבות בארבעה ימי החג העיקריים בתאילנד (1.1, 13.4, 12.8, 5.12 לאחרונה נוספו 3.6 ו-28.7).

מכל מקום העובד יכול לשנות החלטתו ולבחור לחגוג בחגי ישראל כאמור ואזי יש לציין זאת בהסכם העבודה בסעיף 7.1.

למען הסר ספק, למרות הרשימה הארוכה של החגים התאילנדים (ראה המצ"ב) העובד זכאי רק ל-10 ימי חג בתשלום. ככל שהעובד שובת ביותר מעשרה ימים שהוגדרו כימי חג,  הרי הוא עושה זאת על חשבונו.

הדברים האמורים לעיל מתייחסים לעובד חודשי קבוע לאחר 3 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.
עובד יומי, כמקובל בהעסקת עובדים זרים בחקלאות, לא זכאי לתשלום אם יום החג חל ביום המנוחה השבועית שלו וכן אם ביוזמתו ובניגוד לצרכי העבודה לא עבד בימים הסמוכים ליום החג, במקרים אלה אין העובד זכאי לתשלום. העיקרון המנחה לפי הפסיקה הוא, שעובד יומי לא ייפגע ולחילופין לא ירוויח יום חג בתשלום במקום שלא היה מקבל שכר בעד אותו יום.

בזיקה לאמור לעיל יש לציין גם כי כמו בחגים כך באשר ליום המנוחה השבועי, עובד יהודי מחוייב בשביתת עבודה ביום השבת. לעובד שאינו יהודי זכות בחירה בין אחד משלושת הימים (יום קבוע) שישי, שבת או ראשון: "הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו". גם עניין זה יש לעגן בהסכם העבודה.

רשם: שמואל גלנץ, עו"ד


מצ"ב רשימת חגים של תאילנדים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים.

חגים תאילנדים

יום השנה החדשה                              -          1 יום

ראש השנה הסיני                               -          1 יום

מאכה בוכה                                        -          1 יום

במקום יום צ'אקרי                            -          1 יום

סונגקראן                                            -          5 ימים

יום העבודה                                        -          1 יום

הכתרת HM KING                             -          1 יום

טקס חריש מלכותי                            -          1 יום

במקום יום VISAKHA CUCHA         -          1 יום

יום הולדת המלכה של HM               -          1 יום

יום אסחנה בוכה                                -          1 יום

השמש הבודהיסטית                          -          1 יום

במקום יום הולדת של HM King      -          1 יום

יום האם                                             -          1 יום

יום הולדתה של אמא המלכה           -          1 יום

במקום פטירתו של המלך בהומיבול -          1 יום

יום CHULALONGKORN                  -          1 יום

פסגת אסיאן החג הציבורי                 -          2 ימים

יום האב                                              -          1 יום

יום החוקה של תאילנד                      -          1 יום

ערב ראש השנה האזרחית                 -          1 יום

חגים מוסלמים

יום הולדת הנביא                               -          1 יום

יום עליית הנביא השמיימה               -          1 יום

תחילת חודש הרמדאן                        -          1 יום

עיד אל פיטר                                       -          3 יום

עיד אל אדחה – חג הקורבן               -          4 ימים

ראש השנה המוסלמי                         -          1 יום

חגים דרוזים

עיד אלח'דר – אליהו הנביא              -          1 יום

הנביא שועייב - יתרו                          -          4 יום

הנביא סבלאן                                      -          1 יום

עיד אלאחדה – חג הקורבן                -          4 ימים

חגים נוצרים

ראשית השנה                                      -          1 יום

חג ההתגלות                                       -          1 יום

יום הבשורה                                       -          1 יום

פסחא                                                  -          3 ימים

עליית ישו השמיימה                          -          1 יום

חג המולד                                            -          3 ימים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237