המושבניק מרשפון זכה מן ההפקר / איתן מגידיש, שמאי מקרקעין

זוכה בעניין אכלוס 7 קראוונים במושב

כידוע, רשויות האכיפה נוקטות ביד חזקה כלפי מושבניקים שהציבו קראוונים במשק שבבעלותם, ובהם מאוכלסים בעיקר פועלים זרים, אך גם זוגות צעירים ומשפחות קטנות. בכל התיקים שנוהלו עד כה בעניין זה-חוייבו בעלי הקראוונים לפנות את הדיירים ולסלק מהשטח את הקראוונים. אחד מכתבי האישום המעניינים שנדונו לאחרונה הוגש כנגד גיל בן יקר בעל משק גדול במושב רשפון, אשר הואשם בביצוע שימושים חורגים למסחר ובהצבת 7 קראוונים המשמשים למגורים.

סנגורו של בן יקר, עו"ד ד"ר ניסן שריפי, טען כי העסקים מהווים "מלאכה ביתית" המותרת לפי התוכניות החלות על רשפון, ואף אם נראה בהם "בתי מלאכה", אזי גם הללו מותרים ברשפון, בתנאי שאינם מהווים מטרד או סכנה לציבור.

השופט עוז ניר-נאווי מבית המשפט השלום בנתניה, קבע, כי אומנם מדובר בשימושים חורגים, שאין לקיימם על קרקע חקלאית, אך לגבי הקרוואנים קיבל את טענותיו של ד"ר שריפי, וציין, בין השאר, כי :

"לו רצתה המאשימה לייחס לנאשם את השימושים במבנים B-H (הקרוואנים), היה עליה לעשות זאת במפורש. אף טענת ב"כ המאשימה כי היה על הנאשם להעלות טענות מקדמיות בהקשר זה אינה יכולה לעמוד, שכן אין לנאשם כל מניע לעשות כן, והדברים ברורים".

כאמור, מנגד-קבע השופט נאווי כי השימושים המסחריים הנעשים במשק בן-יקר, דהיינו, הכנת כריות פוך ותיקון קייקים אינם שימושים מותרים וכי הללו הינם שימושים מסחריים אשר לא ניתן לראות בהם "מלאכה ביתית".

כמו כן, קבע השופט כי למרות "טענותיו היצירתיות של ד"ר שריפי לעניין תיקון הקייקים, לפיהן משום שמידגה (גידול דגים) הוא ענף חקלאי, הרי ש'תיקון קייקים המשמשים בעיקר לדייג הוא מותר'- הרי שאין לקבל טענו זו שכן בין תיקון קייקים לבין דייג- אין כל דבר, ואין כל תמיכה לטענה זו בחומר הראיות".

כמו כן, קבע השופט נאווי כי עסק אחסנת המזון ושיווקו אף הוא פעילות מסחרית האסורה במושב רשפון.

לסיכום, שבעת הקרוואנים יוכלו כעת להמשיך לשמש מגורים, אך העסקים המסחריים יצטרכו להתפנות מהמושב.

ת״פ (שלום)(נתניה) 34460-04-15 מדינת ישראל נ׳ בן ירק ואח׳, הכרעת דין מיום 13/03/2018

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237