הודעות

נפתחה המערכת להגשת תביעות מקוונות בגין נזק עקיף בעקבות מבצע "מגן וחץ". כמו כן, רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המסבירה את אופן הגשת הבקשה. 
ועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה באמצעות טופס 161 החדש יהיה החל מיום ה-1 בנובמבר 2023 (במקום ה-1 ביולי 2023). כמו כן, רשות המסים פרסמה הבהרות ודגשים לגבי מילוי הטופס החדש.
בחוזר פרטים לגבי:- לוח התעריפים למחצית השנייה של שנת 2023- תעריפים לחיוב אצל ספקים מקומיים שאינם חייבים בתאגוד (קיבוצים ומושבים)- ביקורת רשות המים ביישובים מתוכננים- רפורמה באספקת המים במרחב הכפרי
האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה אישר ארכה כללית להגשת דוחות כספיים לשנת 2022, עד ליום 30 בנובמבר 2023, בכפוף לעמידה בתנאים מסויימים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל והקצה לצורך כך תקציב של עד 7 מלש"ח לשנת 2023. הארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד.
פיצוי ישיר לחקלאים במסלול שכר  מתוך התקנות שיפורסמו רשמית בימים הקרובים .
תעריפי הארנונה מופקעים? בחוזר זה נציע מספר דרכים לבדיקה מקיפה של חשבונות הארנונה וניתן טיפים, היכולים לחסוך לא מעט. כמו כן, נעשה סדר בכל ה"ג'ונגל" הנקרא "ארנונה כללית", נציג דרכים לבדיקת גובהה ונציע פתרונות להפחתתה למינימום החוקי.
רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.