כתבות

ביהמ"ש פסק לטובת העותר בקובעו כי "המינהל הפר את התחיבויותיו כלפי המבקש, וממשיך בהפרה זו, בכך שהתרשל קשות ולא העביר משך עשרות שנים את הדירה על שם הרוכש. תקנת הציבור מחייבת שלא לאפשר לו להשתחרר מחובה זו, ואין הוא יכול להשתחרר ממנה, לאורך עשרות שנים, בלא נקיטת כל פעולה נגד החברה המשכנת שאינה פועלת כראוי, על אף כל תנאי שבחוזה... המשיבה הפרה התחיבויותיה כלפי המבקש, וממשיכה בהפרה זו, בכך שלא קידמה את רישום הבית כבית משותף כנדרש, ונמנעה מנקיטת הפעולות הדרושות לצורך זה, ללא כל הצדקה. היא הפרה את חובתה כלפיו גם בהימנעותה מלחתום על ההתחיבות לרישום המשכנתא." הפ (חיפה) 180/05 יצחק סלם נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח', פס"ד מיום 01/02/06
ביהמ"ש שבדק, בין היתר, האם ההבטחות הנטענות מצד נציג האפוטרופוס הכללי מחייבות את המינהל לחתום עם הנתבעת על חוזי חכירה ארוכי טווח קבע כי   לא הוכח שהיו כוונות והבטחות מצד האפוטרופוס הכללי להתקשר עימם התקשרות ארוכת טווח, ובכל מקרה לא כאלו המקימות חובה משפטית על המינהל להתקשר עימם בחוזה חכירה חדש. ומעבר לכך, גם אם ניתנה לכאורה הרשאה בהתנהגות לנתבעים להשתמש בנכס, שבהקשר זה יש לזכור שהנתבעים לא שילמו תמורה בעד השימוש, הרי שהרשאה  כזו ניתנת לביטול כהרף עין עם גילוי דעתו של בעל המקרקעין שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרשות וגילוי דעת כזה יכול להיעשות גם באמצעות הגשת תביעה א (שלום)(נצרת) 004637/03 מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל נ' חסין מרים ואח', פס"ד מיום 20/02/06
ביהמ"ש הגבוה לצדק דחה עתירה לדיון נוסף של מושב הודיה כנגד הריסת  אולם אירועים בשטחו משקבע כי המערערים מיצו את זכותם לערער בהליכים קודמים וכי לא נפסקה הלכה חדשה מכוחה קמה למערערים זכות שלא היתה ידועה קודם לכן. אולם האירועים אכן נהרס מספר ימים לאחר מכן. דנג"ץ 7404/06 - ב' מושב הודיה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות בע"מ ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח', פס"ד מיום 18/09/06
 הועדה החליטה שיש להתעלם משווי הקרקע לפי הייעוד לכביש אגרה ולשום אותו לפי היעוד החקלאי. וע (שלום)(ת"א) 3452/02 דן רבינוביץ ואח' נ' חברת חוצה ישראל בע"מ
" התובע נאלץ לשלם דמי חכירה ולא יכול היה לערער על השומה (רק האגודה יכולה). המינהל טען שהתובע יכול היה לחכות לערעור של האגודה, אבל הוא לא ידע על הערעור ומיהר לשלם לפי שיעבור המועד כדי לא להתחייב בריבית (בדרך גם היתה שביתה במינהל). ביהמ""ש קיבל את התביעה בקובעו  כי המינהל במחדלו, גרם לכך שהתובע לא מימש את זכותו לפעול בהתאם להחלטה 798 של המנהל. אילו ידע התובע על החלטה זו, ולא היה פועל לפיה, לא הייתה לו כל עילת תביעה כנגד הנתבע.משלא ידע על כך, ויש סיכוי שהיה פועל על פי החלטה זו, יש להעמיד את דמי החכירה על הסכום המופחת.
" ביהמ""ש השלום בת""א דחה תביעה של חקלאים על אי הכרה בתביעתם לפיצוי בגין קיבוץ במכסות המים בשל איחור במועד הגשת התביעה. התובעים טענו כי עוזר שר חקלאות הסכים להאריך את המועד להגשת התביעה בשנה וכי הסכמה זו מהווה הבטחה מינהלית. ביהמ""ש ציין כי ההבטחה שניתנה, ניתנה לאחר תום המועד שנקבע להגשת התביעות, עוזר השר לא היה מוסמך לתיתה ובכל אופן, היתה לנתבעת סיבות מוצדקות לסגת מהבטחה זו גם אם היתה מחייבת
בפסה""ד נקבע כי לא ניתן לטעון כנגד המינהל טענת התיישנות כטענת תביעה, שכן התיישנות היא טענת הגנה ורק מקום בו ניתן לפעול בהליכי גביה מינהליים (כמו עיריות לגבי ארנונה או דוחות חניה) ניתן להגיש תובענה בטענת התיישנות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237