מתקני אגירה / יונתן פרג'ון, עו״ד ואדריכל

08 נוב 2023 המחברת/ת:
 יונתן פרג'ון, אדריכל יונתן פרג'ון, אדריכל

המועצה הארצית לתכנון ובניה, החליטה בישיבתה מיום 17.10.223 להעביר לאישור הממשלה את תמ"א (תכנית מתאר ארצית) 19/1.

התמ"א מסדירה – לראשונה באמצעות תוכנית מתאר ארצית – את הליכי התכנון לאישור היתרים ותכניות למתקני אגירה בהספקים ובמיקומים שונים. התמ"א, תאפשר הוצאת היתרים והקמה של מתקני אגירה שיקדמו את משק החשמל ובכלל זה יאפשרו לייעל את השימוש ברשת החשמל ולחבר מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בהיקף רחב יותר.

התמ"א מגדירה את הליכי התכנון הנדרשים לתכניות ולהיתרים למתקנים לאגירת אנרגיה, לרבות קביעת התנאים לשילוב מתקני אגירה בתחום תכניות מפורטות מאושרות. התמ"א כפי שפורסמה, תובא לאישור הממשלה ותכנס לתוקף לאחר שינויים קלים על פי דרישת המועצה הארצית.

מה אפשר להקים בהיתר מכוח התמ"א:

  1. מתקני אגירה בהספקים (יכולות אגירה) שונים. החל ממתקן זעיר שהספקו עד 100 קילו וואט שעה, מתקן קטן בהספק 100 עד 600 קילו וואט שעה, מתקן בינוני שהספקו מ-600 קילו וואט שעה ועד 5 מגה וואט ומתקן גדול, שיאגור מקסימום 16 מגה וואט שעה. בכל אלה, מאפשרת התמ"א הוצאת היתר מכוחה ללא צורך מוקדם בעריכת תכנית מפורטת (תב"ע).
  2. לשם הקמת מתקן אגירה בהספק הגדול מ-16 מגה וואט שעה (מתקן בסיווג "גדול מאוד"), יהיה צורך בעריכת תכנית מפורטת . מכח תכנית שכזו לאחר שתאושר, אפשר יהיה להוציא היתר בנייה.

התמ"א מגדירה את התנאים הדרושים להקמת מתקני האגירה השונים כולל ייעודי הקרקע, צמידות למבנה או בתחומו, בתחום קרקע חקלאית בתחום אזור תעשייה ועוד.

בנוסף להוראות הכלליות בכל הנוגע למתן היתר למתקני אגירה נקבעו גם הוראות ספציפיות למתן היתר בשטח המיועד למתקן הנדסי, לחניון, למחלף ,למאגר או לבריכת דגים ולמתקן בטחוני.

תנאי להיתר בנייה (למעט מתקן זעיר) על פי תמ"א זו, יהיה פרסום ליידוע הציבור ע"י הוועדה המקומית.

 

* עו"ד ואדריכל יונתן פרג'ון מייעץ ומלווה את לקוחות המשרד בענייני תכנון, בנייה ומקרקעין.

** האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.