תביעה נגד האגודה הקהילתית והועד המקומי בטענה לגביית מיסים לא חוקית / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בקשות לסילוק על הסף שהוגשו ע"י האגודה השיתופית, הפועלת בתחום הישוב כרכום ומנהלת בפועל את הישוב (להלן: "האגודה"), וועד מקומי כרכום (להלן: "הוועד") ואח',  כנגד תביעה כספית לפיצוי והשבה כספים בסך 176,515 ₪, אשר תובע אחד מתושבי הישוב (להלן: "המשיב").

רקע:

המשיב הינו תושב כרכום, משמש כחבר הוועד המקומי, היה חבר אגודה עד לשנת 2017, ומאז אינו חבר אגודה אך ממשיך להתגורר ביישוב. המשיב הגיש תביעה כספית לפיצויים והשבת כספים על חיובי מים וארנונה "אסורים", כנגד האגודה והוועד.

מנגד, האגודה והוועד ביקשו לדחות את התביעה על הסף, לחילופין להורות על מחיקתה על הסף, ולחילופי חילופין להורות על עיכוב ההליך והעברתו לבוררות. בקשת האגודה הינה מכוח תקנות האגודה, ובהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות ואילו בקשת הוועד מחמת העדר סמכות עניינית.

דיון והכרעה בבקשת האגודה:

לטענת האגודה יש להעביר את התביעה לבוררות, זאת מכוח תניית הבוררות בתקנון האגודה השיתופית ליישוב סכסוכים בין האגודה לחבריה. האגודה טוענת כי מדובר בסכסוך "פנימי" הנוגע "לעסקי האגודה", ולפיכך חלה על התביעה הוראות התקנון.

מנגד טוען המשיב כי אין בסמכותו של רשם האגודות השיתופיות לדון בתביעה, וזאת כי הסכסוך הינו במישור היחסים שבין הוועד המקומי לבין האגודה השיתופית.

עיון בחוק הבוררת מוליך אל הכלל לפיו יש להורות על העברת תובענה למסלול בוררות מקום שההסכם בין הצדדים קובע זאת, אלה אם יש נסיבות חריגות להתערבות בהסכמת הצדדים. פקודת האגודות השיתופיות קובעת כי לאגודה הסמכות לקבוע בתקנותיה הוראות בנוגע ליישוב סכסוכים בין האגודה לחבר אגודה, חבר אגודה לשעבר, הוועד שלה או כל פקיד באגודה. אולם בפסיקה נקבע כי בעניינים "חוקתיים" אין לדון בבוררות והם נמנים בנסיבות החריגות בו בית המשפט יתערב בהסכמת הצדדים.

מאחר ומדובר בסכסוך בעל אופי פרטני-כספי, הנוגע לחיובים שבוצעו ע"י האגודה, ותקנון האגודה מכיל תניית בוררות, יש לברר את הסכסוך במתכונת זו.

דיון והכרעה בבקשת הוועד:

לטענת הוועד, הוא גוף המשמש כרשות מקומית בתחום היישוב, ולכן טענות הקשורות בפעילותו בכלל ובענייני ארנונה בפרט הינם שמורים לבית המשפט המנהלי.

המשיב טוען מנגד, כי אין זו תקיפה ישירה של ההתנהלות המנהלית אלא תביעה לפיצוי בגין התרשלות של הוועד, אשר בית משפט זה מוסמך לדון בו.

אין ספק כי הוועד משמש כישות מנהלית וזאת לפי צו המועצות המקומיות, המקנה לו בין היתר זכות לגבות חיובי ארנונה, וכי התביעה אשר ביסודה מבקש המשיב לתקוף את תקינות גביית הארנונה מהווה תקיפה ישירה של ההחלטה המנהלית. לפיכך ובהתאם לסעיף 5 לחוק בתי משפט מנהליים היה על המשיב להגיש את תביעתו כעתירה מנהלית בפני בית המשפט המוסמך לכך.

סוף דבר:

בית המשפט מורה על מחיקת התביעה על הסף, כך שהמשיב יוכל להגיש את תביעתו מחדש בפני הערכאות המוסמכות. המשיב ישלם למבקשים הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

האגודה יוצגה ע״י עו״ד מתן גל.

ת"א (שלום)(נצרת) 31080-06-22 אשל נ' כרכום כפר קהילתי אגודה שיתופית להתישבות תעשיתית וחקלאית בע"מ וחא', פס״ד מיום 02/02/23

 

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.