הליך תחרותי חדש להקמת מתקנים בדו שימוש / שרית ויור, עו״ד

23 דצמ 2021 המחברת/ת:
שרית ויור, עו״ד שרית ויור, עו״ד

בחודש אוגוסט 2021 פרסמה רשות החשמל הליך תחרותי חדש, בשטח המדינה (לא כולל יו"ש), להקמת מתקנים בדו שימוש, לייצור חשמל אשר יחוברו לרשת החלוקה במתח גבוה ומתח נמוך.

"מתקן בדו שימוש" הוא מתקן פוטו וולטאי שאינו מתקן קרקעי, לרבות מתקן המוקם על גג של: בניין כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, חוות אחסון דלקים, מטמנה, בית עלמין, מאגר מים או מאגר מי קולחין, בריכת דגים, מחלף, חניון, מגרש חניה, מתקן הנדסי, גדר, דרכים, מצללות, מיגון אקוסטי. המתקן ייחשב כמתקן בדו שימוש גם אם אינו מותקן על גג אלא מהווה גג, ובמחלף -  גם אם מותקן על שטח כלוא במחלף, כך שלא קיים שימוש נוסף לקרקע מתחתיו.

"גג" כולל – כיסוי עליון, כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן.

לעניין זה הגדרת "מתקן קרקעי" היא מתקן פוטו וולטאי המונח על הקרקע ולא קיים שימוש נוסף לקרקע מתחתיו.

בהליך זה הוגבלה לראשונה התקופה לתשלום התעריף המובטח החל מיום ההפעלה המסחרית של כל מתקן ועד ליום 15.6.2039 (להלן: "תקופת התעריף"). דהיינו, בהנחה שהפעלה מסחרית תתאפשר החל משנת 2024 ואילך, לראשונה, התעריף מובטח לתקופה של כ- 15 שנים בלבד.

לאחר תקופת התעריף, הזוכה יוכל לפעול בהתאם למנגנוני השוק שיהיו קיימים באותה עת. "מנגנוני שוק" – משמע: כללים המאפשרים מכירת חשמל לספק שירות חיוני בתעריפים משתנים או לאחר.

התעריף ישולם עבור האנרגיה המוזרמת לרשת או עבור האנרגיה המיוצרת במתקן, לפי בחירת הזוכה בהתאם לקבוע באמת מידה 220ד'.

על כל זוכה לממש את ההספק שנקבע לו ולהביא לסנכרון של המתקן, בהספק שנקבע לו, עד למועד המחייב המרבי לסנכרון או עד למועד המחייב המרבי המעודכן לסנכרון, ככל שקיים. על פי האסדרה המועד המחייב המרבי לסנכרון הוא 31 חודשים מהמועד הקובע, דהיינו מהמועד שבו שלחה רשות החשמל הודעות למועמדים לזכייה (המועד המחייב לסנכרון הוא 24 חודשים מהמועד הקובע).  

כתנאי להכרזה של מעמד לזכייה כזוכה – ימסור המועמד לזכייה למחלק הדומיננטי, ערבות הקמה.

עוד נקבע כי ככל שייקבעו מגבלות הזרמה במסגרת בקשות החיבור, הזוכה יהיה רשאי לשלב אמצעי אגירה בחצרו על מנת לעמוד במגבלות ההזרמה שנקבעו לו על ידי המחלק, ויהיה זכאי לתעריף שייקבע על ידי הרשות בגין הזרמת אנרגיה לרשת מאמצעי האגירה.

ביום 9.11.2021 פורסמו תוצאות ההליך:

  • התעריף לזוכים בהליך זה עומד על 17.05 אג' לקוט"ש.
  • התעריף יחול גם על ההליך המקביל שפורסם בשטחי יו"ש.
  • ההספק המוקצה להליך יעמוד על 814.8 מגה וואט.
  • פורסמו פרטי המועמדים לזכייה.

שימת ליבם של הישובים ובעלי זכויות בקרקע אחרים המתקשרים עם יזמים לפי הליך תחרותי זה, כי התעריף המובטח ליזם מוגבל עד ליום 15.6.2039, ולאחר מכן יימכר החשמל המיוצר בשוק החופשי.

*עו"ד שרית ויור, מנהלת תחום אנרגיה מתחדשת במשרד.

 

*האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.