סכסוך הנוגע לעסקי האגודה- כשיר לבוררות? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

פסק הדין בוחן האם סכסוך בין אגודה שיתופית לבין חבריה נחשב לסכסוך בעניין חוקתי והאם הוא מתאים להליך בוררות.

התובעים הינם חקלאים, חברי אגודת שדה-ניתן אשר בעבר שויכו להם קרקעות לעיבוד חקלאי. האסיפה הכללית של האגודה החליטה על חלוקת השטחים מחדש והתובעים קובלים על החלטה זו. האגודה מבקשת לעקב את ההליכים התובענה ולהעביר את ההליך לבוררות, בהתאם לתקנון האגודה.  

רקע:

לטענת התובעים, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, שויכו להם קרקעות לעיבוד חקלאי במסגרת פרויקט משתף לקק"ל, משרד החקלאות והסוכנות היהודית לקידום יישובי המגזר הכפרי בנגב. במהלך שנת 2009, האסיפה הכללית של האגודה החליטה על חלוקה שוויונית של הזכות לעיבוד קרקע חקלאית, כך שכל חבר אגודה יחזיק כ-51 דונם של שטח לחקלאות. לשם כך, מינתה האגודה מומחה חיצוני, שיבצע את תהליך סימון זכויות העיבוד של קרקעות חקלאיות במושב באופן שוויוני. ההחלטה התקבלה של 27 תומכים אל מול 11 מתנגדים.

מכוח ההחלטה, האסיפה הכללית של האגודה אישרה ברוב של 47 אל מול 5 מתנגדים, "נוהל הקצאת קרקעות" שעניינו חלוקה מחדש של שטחי חקלאות לחברי אגודה. בהתאם לנוהל החדש, משקים המעבדים שטח מעל למכסה המוקצבת יוכלו לעבדם עד מאי 2020.

התובעים טוענים כי ההחלטה התבלה בחוסר סמכות, בניגוד לדין וחסרת כל נפקות. לטענתם, נוהל הקצאת קרקעות מנוגד להוראות חוק ההתיישבות החקלאית, לפיו השכרת קרקע מהווה שימוש חורג אסור בקרקע חקלאית ולפיכך מדובר בהחלטה שהתקבלה בניגוד לדין ואין אפשרות חוקית לממשה. בנוסף, הם טוענים כי החלטת האסיפה הכללית איננה רשאית לפגוע בזכותם הקניינית.

האגודה מבקשת לעקב את ההליכים ולהעבירם להליך בוררות. הבקשה מושתת על תניית בוררות בתקנון האגודה, לפיה כל סכסוך הנובע מחברות באגודה או מעסקיה, שיפרוץ בינה לבין חבריה, יידיין בבוררות לפני בורר שימונה על ידי מנהלת "ניר שיתופי". לטענתם, הסכסוך דנן עומד בתנאי התקנון ועל כן, יש לדון בו בהליך בוררות.

בתובעים מתנגדים לבקשה מכיוון שלטענתם, הסכסוך אינו נובע מחברות באגודה אלא מהליך פגום המנוגד לחוק ולהסכם בין האגודה למוסדות המיישבים.

דיון והכרעה:

הסכסוך נשוא התביעה מצוי תחת סעיף הבוררות בתקנון האגודה. בהתאם לדין ולהלכה, סכסוכים בעלי אופי חוקתי לא ידונו בבוררות, גם במידה וקיימת הסכמת הצדדים. לצד זאת, המגמה הפרשנית ביחס למונח "חוקתי" נוטה, מתוך כיבוד ההסכמה של צדדים ומתוך התחשבות במאפיין המיוחד של אגודות שיתופיות לצמצם את הגדרת המינוח ולאפשר לאגודות שיתופיות לבער את הסכסוך בגוף הקרוב להגשמת רעיון השיתופיות.

בחינת טיבו של הסכסוך דנן, הובילה את ביהמ"ש לכדי מסקנה כי אין מדובר בעניין חוקתי, לא במובן הרחב ולא במובן הצר. התובעים אמנם טוענים כי נפגעות זכויותיהם הקנייניות, אך הדבר אינו הופך את המחלוקת לעניין חוקתי בהתייחס לדיני הבוררות.

ההחלטה על אופן הקצאת שטחי האגודה, היא החלטה הנוגעת לעסקי האגודה ואינה נוגעת לשורש החוקיות של מוסד האגודה. כמו כן, אין מניעה לדון במסגרת הבוררת בטענות אשר גורסות כי עסקי האגודה, שוללים את הלגיטימיות של מוסדותיה.

סיכום:

ביהמ"ש הורה על עיכוב הליכים והעברת הסכסוך להליך בוררות בהתאם לסעיף 155 לתקנון האגודה.

 

ת"א  (ב"ש) 47288-07-21 שדה ניצן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נגד אריה נוחומוביץ, פס״ד מיום 11/11/2021

 

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.