הבהרות לנוהל נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020-2021

בהמשך לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020-2021 (להלן: "הנוהל") שפורסם ביום  13.1.2021 (מצ״ב הקישור), להלן הבהרות בנוגע לטכנולוגיות שיאושרו במסגרת הנוהל.

יודגש שהסיוע בנוהל מתייחס רק דגמים/טכנולוגיות שפותחו בחמש השנים האחרונות וטרם שווקו בישראל או יובאו בשנתיים האחרונות.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237