הודעה על פרסום הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021

הארכת רישיונות העבודה של העובדים הזרים: לאחר תשלום האגרות, על החקלאי (או הלשכה הפרטית אותה מינה לייצגו ) לפנות למרכז הארצי להנפקת רישיונות לא יאוחר מיום 15.1.2021 על מנת להסדיר הארכת רישיונות העבודה ב/ 1 של עובדיו הזרים בדרכוניהם (פרטים בקובץ המצורף).

חקלאי שלא ישלם את אגרת בקשה במועד שנקבע בהודעה זו, מודיע בכך לרשות כי אינו מעונין להעסיק עובדים זרים בשנת 2021 , וההקצאה המירבית המומלצת עבורו תבוטל.

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237