נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות ישראל. בדגש על שימוש במיכון וטכנולוגיות חדשות וחוסכות כח אדם.

מטרת נוהל זה הנה לסייע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע, מערכות, חומרה או תוכנה המשתייכות לאחת או יותר מן הקבוצות המפורטות בטבלה מטה (ובכפוף לעמידה מלאה של המבקש בתנאי הסף) שכוללים טכנלוגיות חדשות שפותחו או יובאו לישראל ב- בשמונה השנים האחרונות והמשולבות בכלי מיכון חקלאי בתנאי שעברו את שלב הפיתוח והוכחה פעולתן, או לחילופין כלים שבמהותם מהווים כלי מיכון לחיסכון בכח אדם הכול לפי העקרונות המפורטים להלן.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237