הצעה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

08 נוב 2019 המחברת/ת:
בועז מקלר, רו״ח בועז מקלר, רו״ח

ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".

בהחלטה זו מצמידה רשות מקרקעי ישראל את רשימת הישובים להחלטות הממשלה העדכניות העוסקות באזורי עדיפות.

להחלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018, שבמסגרתה הוכנסו ישובים ואזורים תחת הגדרה של "עדיפות לאומית" כבעלי מעמד זהה, כאשר בהתאם להחלטות, משרדי הממשלה רשאים להפעיל מסננות מקצועיות שעל בסיסן ייתנו העדפה לישובים מסוימים בתוך הרשימה על פני אחרים.

ב- 25.11.2018 אישרה הממשלה את החלטה מספר 4302 שעניינה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

לנוכח השינויים בהחלטות הממשלה החליטה מועצת מקרקעי ישראל לפעול לתיקון סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, במסגרתו מסווגת המועצה את אזורי העדיפות השונים לעניין מתן הנחה בהקצאת קרקע.

מועצת מקרקעי ישראל צפויה להצמיד את הסיווג של הישובים הכפריים לסיווג משרד השיכון והבינוי כדלקמן:

  • ישובים בקבוצה א 1 ו- א 2 על פי החלטה 4302 יסווגו כאזור עדיפות לאומית א'
  • ישובים קבוצה ב' על פי החלטה 4302 תסווג כאזור עדיפות לאומית ב'

בחוזרנו 7/2019: מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות, הבהרנו כי תוקף ההנחות עד כה בהקצאות קרקע ע"י רשות מקרקעי ישראל נקבע על פי החלטת הממשלה מס' 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016.

בעקבות הסיווג לפי החלטה 4302 צפוי לרדת סיווגם של 36 ישובים בעיקר מ-א' ל-ב' ראו טבלה "ישובים שסיוון צפוי לרדת" רצ"ב מאידך צפוי לעלות סיווגם של 17 ישובים בעיקר מ-ב ל-א ראו טבלה "רשימת ישובים שסיווגם צפוי לעלות" רצ"ב.

הפעלת תקרת הנחה הסוציואקונומית על ישובים באזורי עדיפות

סעיף 4.2.2 בקובץ החלטתה של מועצת מקרקעי ישראל קובע כי:

)ה)" על אף האמור בסעיף קטן (ד), ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', שאינם

יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, המשתייכים למועצות אזוריות בהן

המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל- 50,000

שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

בשלב זה על פי ההצעה המתגבשת תחול הוראה זו בהתאם למדד הכלכלי-החברתי המועצתי ולא היישובי, לפחות עד הקמת הממשלה, ולפיכך ייפגעו אך ורק כל הישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל.

לאחר כינונה של הממשלה תקבע התקרה לפי מדד סוציואקונומי יישובי וכתוצאה מכך ייפגעו 74 ישובים חקלאים מהתקרה הסוציואקונומית (ראו טבלה "ישובי העדיפות לאומית העלולים לשנות מצבם לרעה עקב התקרה כלכלית חברתית" רצ"ב)

מגבלת ההנחה בעקבות התקרה הסוציואקונומית פוגעת קשות בשיווק מגרשים באזורי העדיפות ומנוגדת ליעדי הממשלה בדרגת העדיפות הגבוהה ביותר ליישב את חבלי הארץ באזורי העדיפות הלאומית.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1583 החלטה 1585 החלטה 1591 החלטה 3738 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תובענה ייצוגית תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.