נוהל להסדרת הפרות במגזר החקלאי / דודו קוכמן, עו״ד

01 ספט 2019

הנהלת רשות מקרקעי ישראל פרסמה בימים אלה נוהל (B90/07) שכותרתו "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".

מטרת העל של הנוהל היא הסדרת ההפרות, אם במסגרת עסקה ואם בהפסקה / פינוי במידה ולא ניתן להסדיר את השימוש או כאשר המשתמש מחליט לוותר על השימוש הלא מוסדר.

הסדרת ההפרות ככתוב בנוהל היא אינטרס של המדינה כמדינת חוק אך גם של בעל הזכויות החקלאי אשר אינו רוצה להיות מפר ואינו רוצה להיות תחת חשש מתמיד מצעדי אכיפה.

הנוהל קובע תהליך מובנה, מועדים, פישוט של תהליכים ומנגנון תימרוץ להסדרה בהסכמה ומחמיר לעת הגשת תביעה.

נוהל זה מאפשר למי שיש לו שימושים לא מוסדרים לנצל את ההזדמנות ולפעול להסדרת ו/ או הסרתם של שימושים שאינם מוסדרים על פי חוק או על פי החוזה מול רשות מקרקעי ישראל

ראוי לציין כי מסלול ההסדרה בהסכמה (חל גם על מי שמפנה/ הורס וגם על מי שעורך עסקה), כולל שומה ללא רווח יזמי, אפשרות לשימוש בטבלאות, תקופת חיוב של עד 7 שנים גם עם מתקיימים חריגי חוק ההתיישנות, שיעורי חיוב ללא התוספת הקבועה לדמי שימוש בהפרה והנחות עדיפות לאומית.

בעוד תביעות שיוגשו יהיו על בסיס  שומה לכל שנה הכוללת רווח יזמי, לכל התקופה שניתן לתבוע ובשיעור תשלום של 6% בכל הארץ (ללא החלת הנחת אזור עדיפות).

ראוי להדגיש כי לאחרונה בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד רשות מקרקעי ישראל על כך שהיא דורשת תשלומים מעבר לשבע שנים ובניגוד לחוק ההתיישנות הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי תחדל לעשות זאת.

בנוסף ראוי לציין כי מועצת מקרקעי ישראל קבעה בהוראת שעה תנאי הסדרה מטיבים לבעלי זכויות שאחד מהם לפחות הגיע לגמלאות וזאת בתנאי שיסדיר את שימושי הפל"ח שאינם מוסדרים בנחלה עד ליום 13//1/21 .  ההסדרה המטיבה קובעת כי ישולמו 6% מערך הקרקע לכל שנה ומקסימום עד 4 שנים, גם אם השימוש היה לתקופה ארוכה יותר.

יש לזכור כי פעולות ההסדרה מול רשות מקרקעי ישראל אינם קשורות לפעולות ההסדרה מול חוק התכנון הבנייה ובעיקר סביב תיקון 116 (פרק האכיפה והענישה).

חשוב להדגיש כי רשות מקרקעי ישראל רואה באגודה כאחראית על הנעשה בחלקות ב' של החברים והיא מגישה תביעות כנגד אגודות על כל שימוש שנעשה שלא על פי היתר מהרשות על ידי מי מחברי האגודה.

התביעה להסדרה או הסרה אינה משחררת את החבר אך עלולה להביא את האגודה למעורבות שבעבר היא לא הייתה מעורבת בו.

יש חשיבות אם כן, בעקבות פרסום הנוהל שכל אגודה תסדיר כל שימוש שאינו מוסדר במשבצת האגודה גם כאשר השימוש הלא מוסדר נעשה ביוזמת האגודה וגם כאשר שימוש זה נעשה על ידי מי מחברי האגודה ללא ידיעתה והסכמתה.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237