ועדת הערר - הסכם ירושה בעניין נחלה חקלאית אינו מהווה אירוע מימוש / עפר טויסטר, עו״ד

17 דצמ 2018

בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה נקבע כי "העברה לפי דין" אינה אירוע מימוש המקים חבות בתשלום היטל השבחה באותו המועד. ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז דנה בשאלה  אם הסכם לחלוקת ירושה, לשם קביעת היורש של נחלה חקלאית, מהווה מימוש מקרקעין כהגדרתו בתוספת השלישית לחוק התו"ב.

בהוראות סעיף  114 לחוק הירושה, התשכ"ה- ,1965 נקבע כי ניתן להוריש משק חקלאי בבעלות פרטית ליורש אחד בלבד (על פי החלטת היורשים בעניין זהותו), והוראה דומה מצויה בהנחיות רמ"י ובהסכמי חכירה של נחלות חקלאיות על קרקע הלאום.
בגין הסכם ירושה בעניין נחלה בשטח בניהול רמ"י הוציאה הועדה המקומית עמק חפר שומת היטל השבחה, בטענה כי ההסכם לחלוקת ירושה אינו העברה לפי דין.

ועדת הערר קבעה כי אין חולק כי העברת מקרקעין בדרך של ירושה מהווה ׳העברה מכח דין׳, אשר על פי התוספת השלישית אינה נחשבת ׳מימוש זכויות׳ ועל כן, אינה מקימה חבות בתשלום היטל השבחה. ועדת הערר מסבירה בהחלטתה כי העברת זכויות בנחלה חקלאית כפופה למדיניותו רבת השנים של המינהל שלא לפצל את הנחלה החקלאית בין מס' גורמים, אלא להותירה כיחידה שלמה בידי גורם אחד בלבד, וזאת על מנת לאפשר את מימוש הפוטנציאל המשקי שלה ולמנוע פגיעה אפשרית בתועלת הכלכלית העשויה לצמוח ממנה.
"יוצא, איפוא, כי בניגוד לטענת המשיבה, אפשרות פיצול הנחלה לא היתה חלופה ממשית שעמדה בפני העוררים ואלמלא ההסכם אליו הגיעו, לא היה המינהל מאשר את העברת הזכויות במקרקעין".

על רקע דברים אלו סבור ועדת הערר כי העברת הזכויות במקרה הנדון, הגם שהיא כוללת רכיבים רצוניים מסוימים (כמו למשל, זהות היורש אליו יועברו הזכויות בנחלה ושיעור הפיצוי ליתר היורשים), חוסה תחת העברה מכח הדין, שכן הורתה בפעולה שנקבע בדין (הוראות חוק הירושה) ועיקר יסודותיה נכפים מכח הדין (עצם העובדה שיש להעביר את הזכויות במקרקעין ליורש אחד בלבד). לדידי ועדת הערר הפועל היוצא מהאמור הוא שהעברת הזכויות על שם העורר אינה נחשבת כפעולת מימוש לצורך התוספת השלישית ומכאן, שטרם קמה החבות בתשלום היטל השבחה מכח התכניות המשביחות שאושרו במקרקעין .


עו"ד עפר טויסטר שותף במשרד עו"ד עפר טויסטר עוסק בדיני תכנון ובניה

ערר 8027/0218רפאל פרכטר ואח

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: https://ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237