נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינוניים

בשנת 2018 פרסמה מנהלת ההשקעות נוהל תמיכה לסיוע למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם. הסיוע למיכון חוסך כח אדם הוגדר רק לפעולות הייצור שצורכות את עיקר כח האדם בעיקר קטיף, מיון ואריזה או מכונות שתילה לשטחים פתוחים. לפיכך אושרו גם מערכי מיון בבתי אריזה, אך אלה הוגבלו בהיקף מיון מקסימלי כפי שמופיע עד היום בנוהל.

בשנים האחרונות צומצם מספר החקלאים ומאידך גדלו שטחי העיבוד ולפיכך מצאה המנהלת כי יש מקום לתקן את הקריטריונים של תמיכה במערכי מיון, ולהגדיל את ההיקפים המקסימליים למיון המאושרים למענק וזאת בהתאם למפורט להלן:

לוח 1- היקף מקסימאלי בטון המומלץ לבית האריזה

קבוצת הגידול

טון *מקסימאלי לבית האריזה

תבלינים בבתי צמיחה

250

ירקות עלים

500

תמרים

1200

ירקות חממה

3500

מטעים

2500

הדרים

3500

* מיון במשך שנה שלמה  - ניתן לקבל אישור לתמיכה לבית אריזה  בינוני המשווק 5,000 טון של נשירים, סובטרופיים, הדרים וירקות חממה,  אם יוכח כי בית האריזה קולט יבול לאורך כל השנה . כלומר ממיין מספר גידולים על פני רוב השנה.

תנאים נוספים לאישור:

  1. היתר בניה - מרבית שטחי בתי האריזה הבינוניים עולה על 2,000 מטר מרובע, שהוא היקף השטח המקסימאלי עליו ממליצה היום הרשות לתכנון במשרד החקלאות. לפיכך תנאי יסוד להגשת בקשה להשקעה למערכי מיון לבתי ארזיה בינונים הוא הצגת היתר הבניה שאושר למבנה.
  1. גידולים שאינם מאושרים על פי נוהל זה:
  • תפוחי אדמה, תפוחים, גזר, בצל ושום, הממוינים ונארזים לרוב בבתי אריזה מרכזיים וגדולים.
  • אבוקדו, מנגו, הדרים ואפרסמון לייצוא (משווקים בעיקר בבתי אריזה מרכזיים גדולים)
  • שיווק ירקות ישירות מהשדה לדוגמא מלפפון, כרוב, כרובית וכד..
  1. מגיש הבקשה הינו "יצרן חקלאי", שלפחות 50% מהתוצרת המטופלת מקורה בתוצרת המעובדת על ידו כדין .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237