הנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות - הבהרות / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

מפאת חוסר הבהירות בנושא הנחות אזורי עדיפות בהקצאת קרקע להלן הבהרות:

ביום 15.04.2018 התקבלה החלטת הממשלה 3738 בעניין הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית.

החלטה זו החליפה את החלטת ממשלה 667 מיום 4.8.2013.

החלטה 3738 הינה "החלטת על" שעל בסיסה משרדי הממשלה רשאים להעניק הטבות ותמריצים.

ההנחות בהקצאת קרקע ניתנות כיום על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1537"מדיניות אחידה למתן הנחות קרקע" החלטה זו מבוססת עדיין על החלטת ממשלה 667 והחלטת ממשלה 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".
תוקף החלטת הממשלה מספר 1527 יהיה עד ליום 30.6.2018 (הוארך ע"י החלטת ממשלה 3727)

בעקבות החלטת הממשלה החדשה (3738) צפויה החלטת ממשלה חדשה בתחום הבינוי והשיכון שתעדכן את החלטה הקיימת (1527) ובהתאם תעודכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1537.

יודגש כי לא צפויים שינויים מהותיים בעקבות ההחלטות החדשות, ראו חוזרנו 32/2018 "הגדרת ישובים כבעלי עדיפות לאומית - החלטת ממשלה" , למעט כניסתם של ישובי המועצה האיזורית עמק יזרעאל למגבלת ההטבה של 50,000 ש"ח ליחידת דיור ( לפני מע"מ).

בנושא זה פנה ראש המועצה האיזורית עמק יזרעאל אייל בצר למועצת מקרקעי ישראל לביטול הגזרה הפוגעת אך ורק ביישובי עמק יזרעאל ועומדת בסתירה למטרת עידוד ההתיישבות באיזורי העדיפות הלאומית.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון בעיקר במגזר החקלאי וההתיישבותי. למשרד תחומי פעילויות ייחודיים במיזמים למיצוי זכויות במגוון רחב של נושאים. למשרד מומחיות ויידע ייחודיים, רב-תחומיים ואינטגרטיביים בענייני המגזר החקלאי–ההתיישבותי, לרבות מיסוי מקרקעין ומים.

טלפון:03-7773555
פקס:03-6919072
דוא"ל: bm@mekler.co.il

אתר: https://www.mekler.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237