⁨הסדרות סולריות חדשות שיש בהם פוטנציאל כלכלי חשוב⁩

בימים אלה מתעורר שוק האנרגיה הסולרית לאור העובדה שרשות החשמל החליטה החלטות חדשות שיש בהם משום שינויים משמעותיים שיש בהם פוטנציאל כלכלי.

מצ"ב תמצית מידע שהוכנה על ידי מר אורי גנני, מומחה בתחום ואשר הגיע לפורום המזכירים האחרון לעדכון בנושא ושישמח לסייע בכל שאלה וכמובן שכל אחד יכול להתקשר עם כל ספק.

מה שחשוב הוא לעיין במידע ולבחון את האפשרויות והפוטנציאל

המידע מבוסס על:

עודכן לאחרונה ב שני, 28 מאי 2018 17:07

פריטים קשורים

 • הבטחת זכויות האגודה בהתקשרות לביצוע מיזמים סולאריים / עופר נועם, עו״ד ונתנאל דויטש, עו״ד

  בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כיום לא ניתן עוד לבצע מיזמים סולאריים במתכונת של חכירת משנה כי אם על דרך של הקמת תאגיד משותף המקבל את הקצאת הזכויות בקרקע. מציאות משפטית זו אשר אינה תואמת למהות העסקית המקובלת בשוק עלולה לסכן את האינטרסים החוזיים והקניינים של האגודות.

  מציאות בעייתית זו מחייבת לעמדתנו את מועצת מקרקעי ישראל לבחון מחדש את ההגבלות אשר הוטלו על האגודות בהחלטותיה הנוגעות לביצוע מיזמים סולאריים, ובמקביל מחייבת את האגודות כבעלי הקרקע לבצע חשיבה עסקית מחודשת של כל מהלך ההתקשרות מול היזם. ולבחון אפשרויות ליטול חלק ממשי יותר בפרויקט שייתכן ויניב להם בעתיד רווחים נאים יותר בהשוואה לדמי השימוש המקובלים כיום. 

 • ועדת משנה לנושא קידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  המשרד להגנת הסביבה: גורמים כלכליים דוחפים את טורבינות הרוח קדימה ואת המשרד הצידה

 • הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים - יולי 2017

  על פי החלטות ממשלת ישראל, היעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד סוף שנת 2020, עומד על שיעור של 10% מצריכת החשמל במשק ושיעור של  17% עד שנת 2030. נכון להיום, על פי פרסומי רשות החשמל, עומד ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת על שיעור של כ-3% בלבד מהצריכה.

  אנו סבורים, שהפרויקטים הסולאריים על גבי שטחים פתוחים, הינם כלכליים, ומספקים תשואה לדונם טובה משמעותית מרוב ענפי החקלאות וברמת סיכון נמוכה משמעותית..

  חוזר ברית פיקוח מס׳ 65/17

 • מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

  משרד הכלכלה והתעשייה, פרסם בדבר מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית.

  המסלול יופעל באמצעות מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

  בחוזר עיקרי המסלול.

  חוזר 18/17 של ברית פיקוח

  לחוזר ברית פיקוח

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237